Search results


Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
You searched for:
Results: 107
1

Respiračné ochorenia

Spoločnosť Chiesi vyvíja lieky na liečbu respiračných ochorení už viac ako 30 rokov, na Slovensku je od roku 2005. Vďaka modernej liečbe pacienti s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) dokážu žiť...
2

Neonatológia

Okolo 37. týždňa tehotenstva deti dosiahnu taký stupeň vývoja, že sú schopné prežiť mimo maternice samostatne. Každé dieťa narodené pred týmto termínom sa označuje ako predčasne narodené. Vďaka obrovskému...
3

Zriedkavé ochorenia

Výraz "zriedkavé ochorenie" sa vzťahuje na tie choroby, ktoré postihujú obmedzený počet ľudí s výskytom nižším než je daný hraničný limit - v EÚ prahová hodnota je 0,05% populácie, tj...
4

Transplantácie

V prípadoch, keď základný orgán zlyháva a nie je možné obnoviť jeho funkciu, transplantácia často poskytuje jedinú šancu na prežitie. Dosiahnutý pokrok v transplantačnej medicíne a zlepšenie kvality...
5

Ostatné

Spoločnosť Chiesi s cieľom zabezpečiť kvalitnú liečbu pre široký okruh pacientov sa zameriava aj na iné oblasti, kam patrí:   Reumatológia - pre pacientov trpiacich na reumatologické ochorenia vyvinula liek na liečbu chronickej...
6

Úvod

-
7

Naša spoločnosť

Chiesi Slovakia s.r.o. je pobočka vo výlučnom vlastníctve Chiesi Pharmaceuticals GmbH Vienna, patriaca k talianskej, rodinnej farmaceutickej spoločnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. Portfólio materskej firmy pozostáva z produktov pochádzajúcich...
8

História

Firma Chiesi symbolizuje úspech od roku 1935   Medzníky histórie Chiesi Group a vznik a vývoj Chiesi Slovakia s.r.o. V roku 1935 Giacomo Chiesi zakladá "výskumné laboratórium". Chiesi kupuje Pharma Biologica - malé...
9

Výskum a vývoj

Byť schopní ponúknuť inovatívne možnosti liečby a tým zlepšiť zdravie a život našich pacientov je pre nás hnacou silou, ktorá nás poháňa vpred. Oblasť výskumu a vývoja je  dôležitá pre...
10

Terapeutické oblasti

-
11

Vedenie

-
12

Kariéra

Vybudujte si svoju kariéru s nami!   Naša kultúra patrí odvážnym a zvedavým. V Chiesi sa zameriavame na nachádzanie inovatívnych riešení a prijímanie nových výziev. Každé naše...
13

Kontakty

Nasledujúce údaje budú použité na zodpovedanie vašej otázky ohľadom našej spoločnosti a nebudú použité na hlásenie nežiaducich účinkov. Pre prípad hlásenie nežiaduceho účinku liekov...
14

Prehľad stránky

-
15

Farmakovigilancia

Spoločnosť Chiesi má systém farmakovigilancie za účelom prevzatia zodpovednosti za naše lieky (či už sú uvedené na trh alebo podliehajú klinickému vývoju), a ak je to potrebné, prijatia vhodných opatrení....
16

Právne informácie

Názov: Chiesi Slovakia s.r.o. Konateľ: Mag. Claudia Höller Kancelária: Kovová 24, 821 06 Bratislava, Slovensko Tel.: +421 2 59 30 00 60 Email: office.sk@chiesi.com http: www.chiesi.sk IČO: 35871105 IČ: DPH SK2021761368 Registrácia v OR Okresný...
17

Ochrana osobných údajov/cookies

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR. Vyhlásenie o ochrane údajov Teší nás, že ste...
18

Produkty

Pre podrobnejšie informácie o produkte  si prečítajte Písomnú informáciu pre používateľa alebo Súhrn charakteristických vlastností lieku (dostupné na: http://www.sukl.sk/  alebo https://www.adc.sk/ )
19

Výsledky vyhľadávania

-
20

Novinky a Tlačové správy

-
21

Nadácia Chiesi

Nadácia Chiesi Foundation Onlus, založená v roku 2005, je nezisková organizácia, ktorá sa usiluje o využitie dedičstva vedomostí spoločnosti Chiesi s cieľom podporiť zdravie a zmierniť utrpenie pacientov postihnutých respiračnými...
22

Prehlásenie

Táto webová stránka bola vytvorená ako služba spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o.. Napriek všetkému úsiliu nemusia byť informácie na tejto stránke vždy aktuálne. Obsahom alebo úmyslom tejto webovej stránky nie je...
23

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť
24

Nemocničná starostlivosť

Nemocničná starostlivosť
25

Politika proti korupcii, Etický kódex a transparentnosť

Kódex správania vyjadruje záväzok skupiny pôsobiť nielen v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ale aj s určitými zásadami a pravidlami správania etického charakteru. Uplatňovanie...
26

B Corp

Chiesi je prvou globálnou farmaceutickou spoločnosťou, ktorej bolo udelené osvedčenie B Corp, čo je uznaním vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov. Je to úspech, na ktorý môžeme byť právom...
27

Výročná správa

-
28

úvery

  Tento projekt upravil a vytvoril program Dynamic Mind.  
29

UDRŽATEĽNOSŤ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

UDRŽATEĽNOSŤ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA   Globálny pakt OSN definuje udržateľnosť dodávateľského reťazca ako „riadenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vplyvov a podporu postupov dobrej správy vecí...
30

SpeakUp&BeHeard

-
31

Privacy-SpeakUp&BeHeard

PRIVACY NOTICE   This privacy notice is provided by Chiesi Farmaceutici S.p.A., including its affiliates (together “Chiesi Group“ or “Chiesi”) in compliance with the applicable privacy regulations and is aimed at informing the reporting individuals on how we process...
32

Podmienky použitia Facebook

Pokyny Chiesi Slovakia s.r.o.  k používanie Facebook Facebooková stránka spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o. (CHIESI Slovakia) je určená na zdieľanie informácií, správ a udalostí súvisiacich so svetom zdravia alebo Chiesi. Sme...
33

Chiesi Group receives the European Marketing Authorisation for Trimbow® (inhaled corticosteroid / long-acting β2-agonist / long-acting muscarinic antagonist)

Parma, Italy, July 24 2017 Chiesi Group (Chiesi), an international research-focussed healthcare company, today announced that the European Commission has granted the marketing authorisation for Trimbow® for the maintenance treatment in adult patients with moderate to severe chronic...
34

Svetový deň proti rakovine

-
35

Svetový deň chorých

-
36

Svetový deň tuberkulózy (WHO)

-
37

Svetový deň obličiek

-
38

Svetový deň povedomia o autizme

-
39

Svetový deň zdravia (WHO)

-
40

XVI. Martinské dni imunológie

-
41

Európsky deň za práva pacientov

-
42

Svetový deň astmy

-
43

II.Kongres SPFS a XXIV.Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov, Bardejov

-
44

ATS, San Diego

-
45

EAACI Mníchov

-
46

Svetový deň bez tabaku

-
47

41st ECFC Belehrad

-
48

Svetový deň darcov krvi

-
49

Svetový deň alergií

-
50

Svetový humanitárny deň

-
51

Medzinárodný deň cystickej fibrózy

-
52

28th Medzinárodný kongres ERS, Paríž

-
53

35. Zjazd ČSAKI a SSAKI, Brno

-
54

Svetový deň osteoporózy

-
55

7th EAPS , Paríž

-
56

Svetový deň CHOCHP

-
57

Svetový deň predčasne narodených detí

-
58

Vianočne dni dýchania, Bratislava

-
59

TRIBUTE study shows superiority of Chiesi’s Trimbow® (Beclometasone dipropionate (BDP), Formoterol fumarate (FF) and Glycopyrronium (GB)) over Ultibro® (indacaterol/glycopyrronium) in reducing COPD exacerbations1

Chiesi completed a long-term clinical study with its extrafine fixed-dose triple combination inhaler (Trimbow®) in a single pressurised metered dose inhaler (pMDI) for COPD patients. Trimbow met the primary endpoint showing superiority vs Ultibro® in reducing COPD...
60

Trimbow® is the first triple combination in a single inhaler for the treatment of COPD to receive positive opinion from the CHMP in Europe

Chiesi is the first pharmaceutical company to have demonstrated with randomized clinical trials, two of which published in The Lancet 1,2, the efficacy of the triple extrafine combination to prevent exacerbations, improve symptoms and quality of life. Trimbow is the first fixed triple...
61

Chiesi Group reports an increased turnover in 2016 and consolidates its global presence

Chiesi Group closes 2016 with a turnover of €1.571 million, up 7.0% on 2015 (+9.6% at a constant exchange rate). The international footprint of the Group continues to grow: 83% of turnover comes from the non-Italian market. Significant growth in the European affiliates, which have now...
62

Glybera▼ (alipogene tiparvovec) in Europe

Parma, 20 April 2017 - Chiesi Farmaceutici Spa (“Chiesi”) acknowledges that uniQure biopharma B.V (uniQure), have taken the decision to withdraw the ongoing application for the Marketing Authorization Renewal of Glybera, for which Chiesi holds commercialization rights for Europe and...
63

For the second time, Chiesi’s extrafine fixed dose ICS/LABA/LAMA triple therapy earns a place in the pages of The Lancet, with the publication of Chiesi’s TRINITY study.

For the second time, Chiesi’s extrafine fixed dose ICS/LABA/LAMA triple therapy earns a place in the pages of The Lancet, with the publication of Chiesi’s TRINITY study. TRINITY is the first study to demonstrate the superiority of triple therapy with a fixed dose combination of...
64

GOLD 2017 Report: Chiesi Farmaceutici highlights relevant gaps

GOLD 2017 Report: Chiesi Farmaceutici highlights relevant gaps   Chiesi Farmaceutici welcomes the recently published GOLD report but identifies three key elements in the treatment recommendations, which deserve thorough evaluation and further revision: Limited evidence base...
65

Chiesi Enhances Asthma Portfolio with Acquisition of Atopix Therapeutics

Parma, Italy — November 21, 2016— Chiesi Farmaceutici Spa (“Chiesi”), announced today that it has signed a definitive agreement for the acquisition of Atopix Therapeutics Limited, a UK clinical stage biotechnology company developing novel treatments for...
66

The Italian Prime Minister Matteo Renzi, has visited Chiesi Farmaceutici Research Center in Parma

Tuesday, November 8 -- The Italian Prime Minister Matteo Renzi, has today visited Chiesi Farmaceutici at the Research Center in Parma. The Prime Minister scheduled a meeting with Ugo di Francesco, Group CEO,  Paolo Chiesi, Vice President, Alessandro Chiesi, Region Europe Director and...
67

Skupina Chiesi oznamuje vytvorenie novej globálnej divízie pre zriedkavé ochorenia

Špecializovaná divízia so zameraním na výskum a vývoj liečiv pre zriedkavé a mimoriadne zriedkavé ochorenia je dôkazom záväzku skupiny Chiesi budovať svetlejšiu budúcnosť pre...
68

Chiesi outlines €350 million investment and announces first carbon minimal pressurised Metered Dose Inhaler (pMDI) for Asthma and COPD

Market leader in respiratory innovation highlights potentially harmful1 consequences of short-term thinking in rush to introduce policies to switch patients to so-called ‘green inhalers’ as they announce breakthrough environmentally friendly pressurised metered dose inhaler (pMDI)...
69

We ACT Day 2019: Chiesi sets itself the challenge of becoming carbon neutral by 2035

Today all of the Group’s affiliates, employees, communities and company partners commit to building a sustainable future   Parma, September 25th 2019 – Chiesi Farmaceutici, an international group focussed on improving the quality of people’s lives (the Chiesi Group),...
70

Chiesi Group Announces Closing of Licensing Transaction with Santhera for an orphan drug in LHON

Chiesi Farmaceutici, an international research-focused healthcare group (Chiesi Group), announces the closing of the licensing transaction with Santhera Pharmaceuticals. As per the agreement, Chiesi Group is in-licensing a product whose active principle is idebenone for the treatment of...
71

Chiesi Group is the largest pharmaceutical group in the world to be awarded B Corp certification

Certified B Corporations meet the highest standards of verified social and environmental performance, transparency and accountability. Chiesi Group receives the B Corp certification from B Lab, a leading global sustainability non-profit body, in recognition of its corporate sustainability...
72

Chiesi and Holostem Announce FDA Orphan Drug Designation for GPLSCD01 for treatment of Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD)

Cary, N.C., June 12, 2018 – Chiesi USA (key-A-zee), a specialty pharmaceutical company based in Cary, N.C., and the Italian biotech Holostem Terapie Avanzate S.r.l., announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted orphan drug designation to an investigational product,...
73

Chiesi Group receives the European Marketing Authorisation for Lamzede®▼(velmanase alfa)

The Marketing Authorisation has been granted under “exceptional circumstances” according to the EU legislation, which aim to enable treatment of extremely rare disorders for which traditional large-scale clinical studies are not feasible. Velmanase alfa has been investigated in 34...
74

Skupina Chiesi zvyšuje podporné opatrenia a oznamuje nové fondy pre zamestnancov, pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odozve na pandémiu COVID-19

Skupina Chiesi venuje 3 milióny eur na podporu prebiehajúcej krízovej situácie v Taliansku Skupina potvrdila pretrvávajúce úsilie zamerané na zabezpečenie kontinuity dodávateľského reťazca a výroby napriek...
75

Chiesi publishes its annual report: Group generates almost €2 billion and obtains B Corp certification in 2019

€1,992.81 million, around 6,000 employees, an 11% reduction in CO2 emissions and more than a fourfold increase in renewable energy consumption – these are some of the Group’s figures; The report, which is based on the approach of renowned US economist and essayist Jeffrey Sachs,...
76

Spoločnosť Chiesi Group dostáva európske povolenie na uvedenie na trh pre extrafine fixnú trojkombináciu na liečbu stredne ťažkej až ťažkej astmy

Je to prvá extrafine fixná trojkombinácia v jednom inhalátore, ktorá bola schválená na použitie u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou astmou. Povolenie nasleduje schválenie z roku 2017 pre liečbu chronickej obštrukčnej...
77

Kultúrna premena Chiesi Group pokračuje s novou vizuálnou identitou, ktorá odráža potreby a skúsenosti pacientov

Nová vizuálna identita je prvým verejným prejavom napredujúcej premeny Chiesi Group na spoločnosť certifikovanú ako B Corp Skúsenosti a vnímanie Chiesi Group zo strany pacientov je stredom záujmu novej firemnej...
78

Skupina Chiesi vyzýva na akciu #ActionOverWords v boji proti klimatickej zmene

Skupina Chiesi , najväčšia medzinárodná farmaceutická spoločnosť s certifikátom B Corp, posilňuje cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2035 kampaňou #ActionOverWords (Skutok je lepší než slová) s cieľom podporiť...
79

Skupina Chiesi získala európske povolenie na uvedenie lieku Trimbow NEXThaler ® (beklometazón / formoterol / glykopyrónium) na trh. Ide o terapiu na liečbu stredne ťažkej až ťažkej chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) na báze fixne

Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), ktorí preferujú inhaláciu práškovej formy lieku, môžu teraz využívať výhody terapie na báze fixnej trojkombinácie s extrafíne...
80

Nový organizačný poriadok pre nadáciu Chiesi

Maria Paola Chiesi, bývalá koordinátorka nadácie od roku 2010, je nástupkyňou Dr. Paola Chiesiho. Podporuje ju Massimo Salvadori, ktorý je od februára 2020 koordinátorom nadácie Chiesi.   Parma, 3. mája 2021 –...
81

Chiesi urýchľuje svoj posun k úplnej udržateľnosti napriek pandémii COVID-19

Zabezpečenie nepretržitej liečby pacientov bolo najvyššou prioritou počas pandémie. Zameranie na rozmanitosť a inklúziu na pracovisku: 53 % všetkých zamestnancov tvoria ženy – pomer pracujúcich žien vo výskume a vývoji...
82

Skupina Chiesi sleduje opatrenia prijaté pre zdravšiu a udržateľnejšiu budúcnosť

Skupina Chiesi sleduje opatrenia prijaté pre zdravšiu a udržateľnejšiu budúcnosť   Dnes bola zverejnená Výročná správa a Správa o udržateľnosti skupiny Chiesi za rok 2021; Pokrok pri dosahovaní...
83

Skupina Chiesi je recertifikovaná ako B Corp a stanovuje nové prísnejšie ciele konania do roku 2025

Skupina Chiesi je recertifikovaná ako B Corp a stanovuje nové prísnejšie ciele konania do roku 2025   Skupina zvýšila svoje B-Impact skóre o 16,3 bodu so 103,8 bodmi z 200 možných bodov v porovaní s prvou certifikáciou...
84

Chiesi vymenúva Giuseppe Accogliho za nového výkonného riaditeľa skupiny

Chiesi vymenúva Giuseppe Accogliho za nového výkonného riaditeľa skupiny   Giuseppe Accogli je úspešný výkonný líder s 25-ročnými medzinárodnými skúsenosťami v odbore med-tech v...
85

Skupina Chiesi a spoločnosť Affibody spolupracujú na vývoji a komercializácii inovatívnej liečby respiračných chorôb

Skupina Chiesi a spoločnosť Affibody spolupracujú na vývoji a komercializácii inovatívnej liečby respiračných chorôb   Skupina Chiesi a spoločnosť Affibody budú úzko spolupracovať pri vývoji nových molekúl...
86

Čo to znamená byť B Corp? Chiesi si zvolila udržateľnú budúcnosť

Od roku 2017 je marec „mesiacom B Corp“ - je venovaný oslave a zvyšovaniu povedomia o nedávnom, no už etablovanom globálnom hnutí (hnutie B Corp), ktoré sa zrodilo z revolučnej myšlienky: využívanie podnikania ako sily k...
87

Rok 2022 pre Chiesi: medzinárodný rast skupiny pokračuje

Rok 2022 pre Chiesi: medzinárodný rast skupiny pokračuje   Obrat vo výške 2 miliardy 749 miliónov EUR s rastom 13,6 % v roku 2021; Európsky trh zostáva stredobodom záujmu s výrazným medzinárodným...
88

Alessandro Chiesi je vymenovaný za prezidenta skupiny Chiesi Maria Paola Chiesi sa stala viceprezidentkou

Alessandro Chiesi zastával od roku 2020 pozíciu obchodného riaditeľa a v novej funkcii vystrieda Alberta Chiesiho, ktorý počas uplynulých piatich desaťročí, spolu so svojím bratom Paolom, doviedol skupinu ku globálnej...
89

SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI SPOLOČNOSTI CHIESI ZA ROK 2022: ROK HMATATEĽNÝCH ÚSPECHOV PRE PACIENTOV, KOMUNITY A PLANÉTU

Dnes spoločnosť Chiesi zverejnila svoju Správu o udržateľnosti za rok 2022; Spoločnosť sa zaviazala dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035; Pacientom nachádzajúcich sa na konfliktných územiach Chiesi darovala 130...
90

Finančné výsledky Chiesi za prvý polrok 2023 vykazujú silný rast

Chiesi oznamuje polročný obrat vo výške 1 497 miliónov EUR; Výrazný rast v každej z obchodných oblastí spoločnosti Chiesi; Európa ostáva aj naďalej najväčším trhom, za ňou sa radia USA...
91

Foster® & Foster Nexthaler®

Táto fixná kombinácia obsahuje protizápalový inhalačný kortikosteroid a bronchodilatátor β-2 sympatomimetikum. Je dostupná v sprejovej (pMDI) a práškovej (DPI) forme. Vďaka synergii oboch účinných...
92

Budiair®

Budesonid sa používa pri liečbe bronchiálnej astmy a iných chronických ochorení dýchacích ciest, kedy je nevyhnutná liečba inhalačnými kortikosteroidmi. Modulite technológia zabezpečuje optimalizovanú veľkosť...
93

Atimos®

Formoterol je inhalačné, dlhodobo účinkujúce beta2mimetikum, ktoré je indikované ako bronchodilatátor u pacientov s pľúcnym ochorením spojeným s obštrukciou. Liek je dostupný  vo forme inhalačného spreju...
94

Bramitob®

Tobramycín je aminoglykozidové antibiotikum produkované kmeňom Streptomyces tenebrarius a podáva sa inhaláciou. Používa sa pri manažmente liečby chronických pľúcnych infekcií spôsobených Pseudomonas aeruginosa...
95

Quinsair®

Levofloxacin je  antibakteriálna látka triedy fluorochinolónov. Podáva sa formou inhalácií 28 dňových cykloch. Je  indikovaný na liečbu chronických pľúcnych infekcií spôsobených baktériami...
96

Flamexin®

Piroxikam betacyklodextrín je nesteroidné antiflogistikum, určené na úľavu od niektorých príznakov osteartritídy, reumatoidnej artritídy a ankylóznej spondylitídy, ako sú opuch, stuhnutosť a bolesť kĺbov.
97

Monural®

Fosfomycín je širokospektrálne antibiotikum, ktoré sa používa na akútnu liečbu nekomplikovaných infekcií močových ciest u žien a profylaxiu pri inštrumentálnych zákrokoch.
98

Otobacid N®

Táto ušná roztoková instilácia obsahuje dexametazón - protizápalový glukokortikoid, cinchokaín - lokálne anestetikum a butandiol - polyvalentný alkohol s antiseptickým účinkom. Používa sa na liečbu...
99

Curosurf®

Produkt je prírodný surfaktant určený na substitúciu nedostatku endogénneho surfaktantu. Aplikuje sa intratracheálnou instiláciou. V alveoloch znižuje povrchové napätie, čím zabraňuje ich predčasnému kolapsu (deficitu...
100

Peyona®

Kofeín citrát je určený na liečbu primárneho apnoe predčasne narodených novorodencov. Môže sa podať intravenóznou infúziou alebo perorálne.
101

Ferriprox®

Prípravok Ferriprox, obsahujúci účinnú látku deferiprón, je indikovaný na liečbu preťaženia železom u pacientov trpiacich ochorením thalassemia major. Ide o dedičné ochorenie, pri ktorom pacienti nie sú schopní...
102

Sufentanil Chiesi

Sufentanil je syntetické opioidné anestetikum. Používa sa aj ako analgetikum aj ako anestetikum na privodenie a udržiavanie anestézie.
103

Kengrexal®

Kangrelor je priamy P2Y12 antagonista krvných doštičiek podávaný parenterálne počas zákroku. Vykazuje reverzibilnú inhibíciu aktivácie a agregácie krvných doštičiek. Súbežne podávaný s...
104

Lamzede®

Prípravok Lamzede je enzýmová substitučná terapia u pacientov s miernou až stredne závažnou alfa-manozidózou pre liečbu iných ako neurologických prejavov. Velmanáza alfa, liečivo lieku Lamzede, je rekombinantná forma...
105

Trimbow®

Fixná trojkombinácia je určená na liečbu pokročilej formy CHOCHP. Obsahuje protizápalový inhalačný kortikosteroid a dve látky zo skupiny bronchodilatátorov: β-2 sympatomimetikum a antimuskarínový...
106

Procysbi®

Prípravok PROCYSBI je indikovaný na liečbu preukázanej nefropatickej cystinózy. Účinná látka cysteamín znižuje akumuláciu cystínu v niektorých bunkách (napr. v leukocytoch, svalových a pečeňových...
107

Raxone®

Liek Raxone (idebenón) je indikovaný na liečbu poruchy zraku dospievajúcim a dospelým pacientom s Leberovou hereditárnou optickou neuropatiou (LHON). LHON je dedičné ochorenie charakterizované progresívnou stratou zraku. Liečbu má...