Skupina Chiesi vyzýva na akciu #ActionOverWords v boji proti klimatickej zmene

Úvod > > Skupina Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 10/05/2021
  • Skupina Chiesi , najväčšia medzinárodná farmaceutická spoločnosť s certifikátom B Corp, posilňuje cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2035 kampaňou #ActionOverWords (Skutok je lepší než slová) s cieľom podporiť merateľné záväzky v oblasti udržateľnosti a vyzvať k zodpovednosti.

 

Parma (Taliansko), 10. mája 2021 – Skupina Chiesi Group, medzinárodná farmaceutická  spoločnosť zameraná na výskum, predstavila  na stránke www.actionoverwords.org svoj plán stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou, pokiaľ ide o priame emisie skleníkových plynov a nepriame emisie skleníkových plynov (Greenhouse Gass – GHG) zo zakúpenej elektriny a tepla (rozsah 1 a 2) a do roku 2035 aj pokiaľ ide o všetky ostatné nepriame emisie skleníkových plynov (rozsah 3). Skupina Chiesi Group je spoločnosťou typu Benefit Corporation a certifikovanou spoločnosťou B Corp. Zaviazala sa k čoraz väčšiemu prevádzkovaniu svojho podnikania spôsobom, ktorý zaisťuje dlhodobú udržateľnosť minimalizáciou dopadu svojich produktov a prevádzok na životné prostredie. Tento plán uhlíkovej neutrality je dôležitým míľnikom na ceste skupiny Chiesi k uskutočneniu tohto poslania.

Ciele skupiny Chiesi v oblasti tohto zníženia boli schválené iniciatívou Science Based Target Initiative (SBTi) (Prírodovedná cieľová iniciatíva)[1] a sú v súlade s najambicióznejším cieľom Parížskej dohody obmedziť do roku 2100 zvýšenie globálnej teploty na 1,5°C nad úroveň pred industrializáciou[2]. Ciele skupiny Chiesi však siahajú ďalej než tieto požiadavky.

Na to, aby sa do roku 2035 stala uhlíkovo neutrálnou, urobí skupina Chiesi Group nasledovné:

  • Do roku 2030 znížime emisie skleníkových plynov na jednotku predaných inhalovaných produktov o viac než 80% v porovnaní s emisiami z roku 2019. Do roku 2035 máme ambíciu znížiť absolútne množstvo emisií skleníkových plynov (GHG, rozsah 3) pochádzajúcich z používania predaných produktov o 90% oproti roku 2019. Dosiahneme to vďaka novým hnacím plynom s nízkym potenciálom globálneho otepľovania použitým pre inhalátory.
  • Do roku 2030 znížime priame emisie skleníkových plynov (GHG, rozsah 1) a nepriame emisie skleníkových plynov súvisiacich s nákupom elektriny a tepla (GHG, rozsah 2) o 50% oproti roku 2019. Dosiahneme to zlepšením podnikových operácií, udržaním 100% spotreby obnoviteľnej energie v prevádzkach skupiny Chiesi, ktoré tento cieľ už dosiahli, prechodom na 100% spotreby obnoviteľnej energie v ostatných prevádzkach a elektrifikáciou vozového parku.
  • Zaviazať sa, že do druhého štvrťroka 2021 zverejníme svoje emisné zásoby prostredníctvom projektu zverejňovania uhlíka (Carbon Disclosure Project)[3], a to vrátane priamych a nepriamych emisií (rozsah 1, 2 a 3). Vďaka tomu bude spoločnosť ešte transparentnejšia a bude každoročne porovnávať svoj zoznam emisií so zoznamom svojich priemyselných partnerov.
  • Aby sme dodali svojmu záväzku maximálnu dôveryhodnosť a dôveru v to, že budeme spolupracovať s medzinárodne uznávaným procesom špecifikácií PAS 2060[4], a aby sme preukázali hodnotu a účinnosť plánov skupiny Chiesi, vrátane aplikovaných opatrení, necháme preveriť uhlíkovú kompenzáciu zvyškových emisií skleníkových plynov nezávislou treťou stranou.

Skupina Chiesi oznamuje svoj plán uhlíkovej neutrality novou kampaňou #ActionOverWords (Skutok je lepší než slová), v ktorej sa zdôrazňuje význam hnutia skupiny za globálnu udržateľnosť. Chiesi nie je prvou spoločnosťou, ktorá sa verejne zaviazala znížiť svoju uhlíkovú stopu, ale ako najväčšia farmaceutická firma s certifikátom B Corp chce využiť túto určujúcu chvíľu na začatie diskusie o podnikových akciách a o potrebe prechodu od oslavovania záväzkov k oslavovaniu merateľného pokroku.

S kampaňou #ActionOverWords (Skutok je lepší než slová), chce skupina Chiesi prestať s rečami o firemných záväzkoch v oblasti udržateľnosti. Takéto záväzky sa často zameriavajú skôr na slová než na opatrenia na ich dosiahnutie, pričom termíny ako „uhlíkovo neutrálny“, „nulové čisté hodnoty“ a „klimaticky neutrálny“ sú vzájomne zameniteľné a používajú sa podľa toho, ktorý z nich znie pôsobivejšie. K dnešnému dňu sa však iba niekoľko firiem odvoláva na oficiálne normy na meranie pokroku pri dosahovaní záväzkov na úrovni jednotlivých spoločností. Toto zatiaľ existuje iba pre uhlíkovú neutralitu.[5] Podnikové záväzky nie sú konzistentné, pokiaľ nie sú akcie zamerané na dosiahnutie týchto záväzkov nezávisle overené podľa medzinárodných noriem. Mnoho záväzkov tiež nezahŕňa nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci spoločnosti a počas používania produktu, známe ako emisie rozsahu 3. Záväzky spoločnosti Chiesi pokrývajú rozsah 1, 2 a 3 a sú schválené iniciatívou Science Based Target Initiative (SBTi) (Prírodovedná cieľová iniciatíva) so zmierňujúcimi opatreniami nezávisle overenými v rámci procesu špecifikácie PAS 2060.

„Je čas urobiť oznámenia, ktoré niečo znamenajú, a ktoré vyzývajú k zodpovednosti,“ povedal Ugo Di Francesco, generálny riaditeľ skupiny Chiesi Group. „Firmy by mali niesť zodpovednosť za plnenie svojich záväzkov a spoločnosť by nemala zabúdať na dané sľuby. Preto sa chceme zaviazať k veciam, ktoré sa dajú merať, a odvážime sa informovať verejnosť o našom pokroku. Touto kampaňou pozývame všetkých našich kolegov, aby sa k nám na tejto ceste pridali.“

Na povzbudenie a sledovanie pokroku smerom k nízkouhlíkovej spoločnosti sú nevyhnutné komplexné a dlhodobé normy a rámce merania. Umožňujú podnikom presne a transparentne plánovať a implementovať ciele zníženia uhlíka. Okrem toho pomáhajú občanom a tvorcom koncepcií identifikovať tie zmierňujúce opatrenia, ktoré vedú ku zmene.

„V skupine Chiesi stojíme pri všetkých, ktorí sa usilujú o zastavenie klimatických zmien,“ komentuje Maria Paola Chiesi, riaditeľka Shared Value & Sustainability Chiesi Group . „Našu cestu udržateľnosti vnímame ako neustály proces, neustále zlepšujeme a stanovujeme prísnejšie ciele. Naše podnikanie a naše akcie vychádzajú z nášho silného presvedčenia. Aj naša minulosť potvrdzuje naše slová.“

Ak sa chcete dozvedieť viac o kampani skupiny Chiesi #ActionOverWords (Skutok je lepší než slová), súvisiacej so záväzkami uhlíkovej neutrality a s verejnými výsledkami v oblasti udržateľnosti, navštívte stránku www.actionoverwords.org. Tu si môžete tiež prečítať najnovšiu správu skupiny Chiesi o trvalej udržateľnosti. Manifest udržateľného rozvoja My konáme si môžete prečítať tu.

 

Ďalšie informácie o úsilí skupiny Chiesi v oblasti udržateľnosti:

Toto oznámenie nadväzuje na dlhoročný záväzok skupiny Chiesi dať otázku environmentálnej a spoločenskej udržateľnosti do centra operácií skupiny Chiesi - ďaleko nad rámec znižovania uhlíka.

  • Skupine zdravotnej starostlivosti bol v júni 2019 udelený certifikát B Corp. Hnutie B Lab, čo je nezisková organizácia, ktorá slúži ako globálne hnutie ľudí využívajúcich podnikanie ako silu k dobru, vyhodnotila výsledky všetkých afiliácií skupiny Chiesi v spoločenskej a environmentálnej oblasti. Použila na to metódu Posúdenie vplyvu B (B Impact Assessment – BIA). Hnutie B Lab overilo, že bodový výsledok B skupiny Chiesi (B Impact Score) je 87,5. Na porovnanie: priemerná hodnota všetkých spoločností, ktoré prešli hodnotením metódou BIA, je 50,9.[6]
  • V roku 2019 bola spoločnosť Chiesi prvou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá verejne ohlásila riešenie uhlíkovej stopy tlakových inhalátorov s odmeranými dávkami (pressurised Metered Dose Inhalers – pMDI) a zároveň pokračovala v investovaní do technológie DPI, ktorá poskytuje škálu možností terapeutickej liečby pre pacientov trpiacich astmou a chronickou obštrukčnou chorobou dýchacích ciest (CHOCHP). Prvý inhalátor s minimálnou uhlíkovou záťažou bude predstavený do roku 2025 a zabezpečí zníženie uhlíkovej stopy o 90%. Skupina Chiesi aktívne investuje do rýchleho vývoja a uvedenia tohto inovatívneho riešenia na trh sumu 350 miliónov EUR.[7]
  • Okrem toho v roku 2019 sa skupina Chiesi spolu so svojimi dodávateľmi zúčastnila na vytvorení prvého morálneho kódexu na základe cieľov udržateľného rozvoja. Pri tom definovala spoločné pokyny a vyslovila požiadavku, aby každá časť hodnotového reťazca skupiny Chiesi dodržiavala spoločný súbor zásad zameraný na dosiahnutie modelu udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho podnikania. Toto sa nazýva „Kódex vzájomnej prepojenosti.[8]
  • V roku 2018 skupina Chiesi zmenila svoju štruktúru a miestne nariadenia prijatím nového právneho postavenia spoločnosti Benefit Corporation v Taliansku a Spojených štátoch. Dosiahla to začlenením dvojitého účelu vytvorenia zdieľanej hodnoty, a teda vytvorenia hodnoty pre svoje podnikanie, ako aj hodnoty pre pre spoločnosť a pre životné prostredie. Na základe tejto zmeny sa udržateľnosť stala zmluvnou, právne záväznou a ústrednou pre všetky rozhodnutia spoločnosti. V roku 2020 pracovala spoločnosť Chiesi France na tom, aby sa stala prvou spoločnosťou typu „misiou Société à“ (SAM) v oblasti zdravotníckeho priemyslu. Túto príležitosť poskytujú francúzske zákony od mája 2019. Toto bolo oznámené v apríli 2021.
  • V marci 2021 sa skupina Chiesi pripojila ku klimatickému združeniu B Corp Climate Collective (BCCC), čím sa prihlásila k Rámcovému dohovoru OSN o zmene podnebia (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) „Race To Zero“. Ide o globálnu kampaň zameranú na podporu vodcovstva a podporu zelenšej budúcnosti zo strany firiem, miest, regiónov a investorov. Cieľom je vybudovať dynamiku súvisiacu s prechodom na dekarbonizované hospodárstvo ešte pred konferenciou zmluvných strán COP26, kde vlády musia posilniť svoje príspevky k Parížskej dohode.

 

###

 

Chiesi Group

Chiesi Group sídli v talianskom meste Parma. Je to medzinárodná farmaceutická a zdravotnícka skupina zameraná na výskum, s viac než 85-ročnými skúsenosťami, pôsobiaca v 30 krajinách, s viac než 6 000 zamestnancami. Aby spoločnosť Chiesi Group učinila zadosť svojmu poslaniu zlepšovať kvalitu života ľudí zodpovedným správaním k spoločnosti a k životnému prostrediu, skúma, vyvíja a predáva inovatívne lieky v troch terapeutických oblastiach: AIR (vzduch) (produkty a služby podporujúce dýchanie, od novorodencov po dospelú populáciu), RARE (zriedkavé) (liečba pacientov so zriedkavými a veľmi zriedkavými chorobami) a CARE (starostlivosť) (produkty a služby podporujúce špeciálnu starostlivosť a starostlivosť pacienta o seba samého). Výskumné a vývojové centrum skupiny Chiesi sídli v Parme. Spolu s ďalšími šiestim dôležitými výskumnými a vývojovými centrami vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Veľkej Británii a Švédsku podporuje svoje predklinické, klinické a registračné programy. Chiesi Group je od roku 2019 najväčšou farmaceutickou spoločnosťou s certifikátom B Corp na svete.

 

Spoločnosť Chiesi Farmaceutici S.p.A. zmenila v roku 2018 svoje právne postavenie na spoločnosť zodpovedného podnikania (Benefit Corporation), a to tak, že do vytvárania zdieľanej hodnoty a generovania hodnoty pre svoje podnikanie začlenila dva ciele, a to pre spoločnosť a pre životné prostredie. Globálne hnutie B Corp propaguje podnikanie ako silu k dobru. Ako spoločnosť zodpovedného podnikania je spoločnosť Chiesi Farmaceutici S.p.A. okrem toho zo zákona povinná zahrnúť do svojich stanov ciele spoločného prínosu a každoročne podávať transparentné správy. Skupina sa zaviazala stať sa uhlíkovo neutrálnou do konca roku 2035.

 

Ďalšie informácie: www.chiesi.sk

 

Kontakty pre médiá

Alessio Pappagallo - Press Office Manager - Tel. +39 339 5897483- Email: a.pappagallo@chiesi.com

Katarína Prochotská - Site Manager Chiesi Slovakia s.r.o.- Tel. +421 2 593 000 68 -Email: k.prochotska@chiesi.com  

 

[1] Prírodovedná cieľová iniciatíva (Science Based Target Initiative), „ How it works?” www.sciencebasedtargets.org

[2] Rámcový dohovor OSN - United Nations Framework Convention on Climate Change „ The Paris Agreeement“ www.unfccc.int 

[3] Projekt zverejňovania uhlíka “Carbon Disclosure Project”,  www.cdp.net  

[4] Britský ústav pre normy (British Standards Institution), „PAS 2060 Carbon Neutrality”, www.bsigroup.com   

[5] Certified Carbon Neutral Global Standard, “The Carbon Neutral Protocol January 2021” www.carbonneutral.com  

British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com   

[6] B Corporation, “B Corp Directory: Chiesi Group” www.bcorporation.net          

[7] Skupina Chiesi, „plánuje investovať 350 miliónov EUR a ohlasuje prvý tlakový inhalátor s odmeranými dávkami (pressurised Metered Dose Inhaler – pMDI)  s minimalizovaným uhlíkom pre astmu a chronickú obštrukčnú chorobu dýchacích ciest (Chronic Obstructive Respiratory Disease – COPD)“ www.chiesi.com

[8] Chiesi Group „Kódex vzájomnej prepojenosti“, www.chiesi.sk