Úvod > Politika proti korupcii, Etický kódex a transparentnosť

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Politika proti korupcii, Etický kódex a transparentnosť

Etický kódex a jeho dodržiavanie

Kódex etiky a správania vyjadruje záväzok spoločnosti pracovať nielen v súlade so súčasne platnými zákonmi a predpismi, ale zaväzuje k dodržiavaniu určitých zásad a pravidiel správania sa etického charakteru.

Uplatnenie týchto zásad je zaručené dodržiavaním existujúcich postupov v rámci spoločnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, vnútorné orgány ako aj tretie strany konajúce v jej mene, pracovali efektívne v súlade s etickými zásadami.

Táto verzia kódexu bola schválená predstavenstvom Chiesi Farmaceutici SpA v roku 2015. Predstavuje úradný dokument spoločnosti a ako taký je záväzný pre všetky orgány, zamestnancov, poradcov, spolupracovníkov, zástupcov a všeobecne všetky tretie strany konajúce v mene spoločnosti.

 

Etický kódex a kódex správania skupiny
Anti Bribery

 
EFPIA

Ako člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií) podporujeme transparentnosť pri interakcii medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami  podľa EFPIA, rovnako ako aj dodržiavanie všetkých  právnych predpisov, pretože sme presvedčení, že sme nezávislí partneri s rovnakým cieľom: spolupráca a výmena poznatkov, ako aj podpora výskumu a vývoja bez protiprávneho zasahovania alebo vplyvu.

 

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2019 do 31.decembra 2019

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2017

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2016 do 31.decembra 2016

Údaje oznámené za obdobie od 2015

 

 


INDIVIDUÁLNE INFORMÁCIE:

  • dary a granty poskytnuté zdravotníckym organizáciám, združeniam a asociáciám, zdravotníckym pracovníkom a organizáciám poskytujúcim zdravotnú starostlivosť;
  • poskytnuté náklady: registračný poplatok, sponzorské zmluvy, cestovné a ubytovanie;
  • poplatky za služby a poradenstvo pre zdravotníckych pracovníkov a organizácie: poplatky a súvisiace výdavky musia byť uvedené samostatne. To platí len v prípade, keď zdravotnícky pracovník alebo organizácia poskytli svoj súhlas na individuálne sprístupnenie, inak dáta musia byť zverejnené v súhrnných informáciách.

 

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE:

  • výskumné a vývojové náklady: vrátane nákladov na udalosti ako  napr. stretnutie pracovníkov zapojených do štúdie atď.;
  • prevody, ktoré nemôžu byť zverejnené na individuálnej báze z právnych dôvodov.

 Pre ďalšie otázky týkajúce sa kódexu transparentnosti EFPIA alebo v prípade odmietnutia alebo zrušenia vášho súhlasu na individuálne zverejnenie, neváhajte  nás kontaktovať priamo.