Úvod > Politika proti korupcii, Etický kódex a transparentnosť

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Politika proti korupcii, Etický kódex a transparentnosť

Kódex správania vyjadruje záväzok skupiny pôsobiť nielen v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ale aj s určitými zásadami a pravidlami správania etického charakteru.

Uplatňovanie nasledujúcich princípov je zaručené existenciou postupov v rámci skupiny zameraných na zabezpečenie toho, aby jej zamestnanci, interné orgány a tretie strany konajúce v jej mene, fungovali efektívne v súlade s etickými zásadami.

Túto verziu kódexu schválilo predstavenstvo spoločnosti Chiesi Farmaceutici SpA v roku 2021. Toto predstavuje oficiálny dokument skupiny a ako taký je záväzný pre všetky orgány, zamestnancov, konzultantov, spolupracovníkov, agentov a všeobecnejšie úrovni všetkých tretích strán konajúcich v mene skupiny.

S cieľom dodržať vysoké právne a morálne štandardy skupiny prijala spoločnosť Chiesi v roku 2015 aj protikorupčnú politiku (Anti -Bribery). Účelom tejto politiky je poskytnúť každému, kto koná v mene spoločnosti Chiesi alebo v jej záujme, sériu všeobecných zásad o tom, ako rozpoznať a riešiť situácie spojené s korupciou a ako dodržiavať príslušné predpisy.

 

Kódex správania
Protikorupčná politika 2023

 
EFPIA

Ako člen EFPIA (Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií) podporujeme transparentnosť pri interakcii medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami  podľa EFPIA, rovnako ako aj dodržiavanie všetkých  právnych predpisov, pretože sme presvedčení, že sme nezávislí partneri s rovnakým cieľom: spolupráca a výmena poznatkov, ako aj podpora výskumu a vývoja bez protiprávneho zasahovania alebo vplyvu.

 

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2023 do 31.decembra 2023

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2022 do 31.decembra 2022

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2021 do 31.decembra 2021 

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2020 do 31.decembra 2020

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2019 do 31.decembra 2019

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2017

Údaje oznámené za obdobie od 1.januára 2016 do 31.decembra 2016

Údaje oznámené za obdobie od 2015

 

 


INDIVIDUÁLNE INFORMÁCIE:

  • dary a granty poskytnuté zdravotníckym organizáciám, združeniam a asociáciám, zdravotníckym pracovníkom a organizáciám poskytujúcim zdravotnú starostlivosť;
  • poskytnuté náklady: registračný poplatok, sponzorské zmluvy, cestovné a ubytovanie;
  • poplatky za služby a poradenstvo pre zdravotníckych pracovníkov a organizácie: poplatky a súvisiace výdavky musia byť uvedené samostatne. To platí len v prípade, keď zdravotnícky pracovník alebo organizácia poskytli svoj súhlas na individuálne sprístupnenie, inak dáta musia byť zverejnené v súhrnných informáciách.

 

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE:

  • výskumné a vývojové náklady: vrátane nákladov na udalosti ako  napr. stretnutie pracovníkov zapojených do štúdie atď.;
  • prevody, ktoré nemôžu byť zverejnené na individuálnej báze z právnych dôvodov.

 Pre ďalšie otázky týkajúce sa kódexu transparentnosti EFPIA alebo v prípade odmietnutia alebo zrušenia vášho súhlasu na individuálne zverejnenie, neváhajte  nás kontaktovať priamo.

 

Spolupráca s pacientskymi organizáciami

Podpora poskytnuta Chiesi Slovakia pacientským organizaciam v roku 2023