Úvod > B Corp

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Let’s make the world feel better.

Chiesi je prvou globálnou farmaceutickou spoločnosťou, ktorej bolo udelené osvedčenie B Corp, čo je uznaním vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov. Je to úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí. Starať sa o druhých a byť šetrní k životnému prostrediu vyplýva zo základného motta „Let´s make the word better“, o ktoré sa opiera naša práca.

Náš záväzok pre udržateľnosť

Zatiaľ čo trvalá udržateľnosť bola pre spoločnosť Chiesi vždy dôležitá, dnes je súčasťou nášho strategického plánu. Znamená to, že sme odhodlaní zlepšovať kvalitu života pacientov, chrániť planétu a jej obyvateľov, podporovať naše spoločenstvá, podporovať rozvoj našich ľudí a zaručovať transparentnosť našej práce. V rámci tohto procesu sme sa rozhodli stať sa Benefit Corporation, inovatívnym právnou formou, ktorá nám umožňuje plniť dvojaký účel: nielen vytvárať hodnotu pre našich akcionárov, ale sledovať všeobecný prospech pre verejnosť. Interne sme spustili program trvalej udržateľnosti „We Act - Actively Care for Tomorrow“, ktorý zapojil všetkých zamestnancov Chiesi do koordinovaného úsilia.

 Prečítajte si viac o našom programe udržateľnosti.

Čo je B Corp?

B Corps sú spoločnosti, ktoré vyvažujú zisk a účel, spĺňajú najvyššie štandardy sociálneho a environmentálneho správania, verejnej transparentnosti a právnej zodpovednosti. Hnutie B Corp zahŕňa viac ako 2 700 spoločností v 64 krajinách, ktorých spoločným cieľom je využívať podnikanie ako silu dobra. Stať sa spoločnosťou B Corp si vyžaduje dosiahnutie minimálneho skóre v hodnotení vplyvu B, dôsledné hodnotenie vplyvu spoločnosti na jej pracovníkov, zákazníkov, komunitu a životné prostredie a v zmysle transparentnosti zverejnenie Výročnej správy o činnosti.

Globálne úsilie

 

Naša certifikácia B Corp bola skutočne globálnym a kolektívnym úspechom. Od roku 2018 sa do procesu posudzovania a zlepšovania zapojilo 28 pobočiek. Vďaka jednotnému štandardu merania sme dokázali identifikovať oblasti vývoja v celej spoločnosti a zaviesť osvedčené postupy, ktoré potom šírime do všetkých našich pobočiek na svete. Celý rok bol venovaný definovaniu opatrení zameraných na zlepšenie firemnej pozície, do ktorých sa zapojili desiatky ľudí v tímoch krajín.