Úvod > UDRŽATEĽNOSŤ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

UDRŽATEĽNOSŤ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

UDRŽATEĽNOSŤ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

 

Globálny pakt OSN definuje udržateľnosť dodávateľského reťazca ako „riadenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vplyvov a podporu postupov dobrej správy vecí verejných počas celého životného cyklu tovaru a služieb“.

Táto definícia zdôrazňuje význam zdieľania princípov udržateľnosti vo vzťahoch spoločností ako jedného z najdôležitejších prvkov umožňujúcich šírenie princípov udržateľnosti.

Zaviazali sme sa riadiť náš dodávateľský reťazec najzodpovednejším spôsobom. Ak skutočne chceme, aby náš udržateľný obchodný model fungoval a bol modelom skutočných zmien, sme si vedomí dôležitosti zapojenia našej siete. Z tohto dôvodu je riadenie dodávateľského reťazca a zdieľanie našich princípov čoraz dôležitejšie z hľadiska zvyšovania efektívnosti našej práce.

Ako spoločnosť poskytujúca výhody (Benefit Corporation) veríme v vzájomnú prepojenoť. V spolupráci s našimi strategickými dodávateľmi sme spoločne navrhli náš Kódex vzájomnej prepojenosti, čím sme vyvinuli koncept dodávateľského reťazca do jedného z ekosystémov, kde si uvedomujeme, že každý z nás je pre druhého nevyhnutný v procese vzájomného učenia sa a spoločného vývoja.

Inšpirovali nás najpokročilejšie udalosti a štruktúry vo farmaceutickom priemysle i mimo neho, tj. PSCI,  B Corp, ILO a SDG OSN.

Uznávame, že je nevyhnutné konať. Tento dokument je praktickým nástrojom, ktorý môže byť použitý spoločnosťou Chiesi ako aj všetkými aktérmi nášho ekosystému na vývoj smerom k udržateľnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti pre farmaceutický priemysel a pre lepší svet.

 

Nakoniec sme dokument štruktúrovali tak, aby zhodnotil rôznu úroveň integrácie udržateľnosti, ktorú môžu spoločnosti mať. Poskytujeme súbor tém, ktoré by sme mali integrovať všetci. Môže to byť teraz alebo prostredníctvom jasného záväzku a transparentného plánu. Poskytli sme však aj súbor opatrení na zlepšenie, ktoré môžu tí najpokročilejší z nás nasledovať, aby ešte viac posunuli integráciu postupov udržateľnosti.

Veríme, že dokážeme spoločne vytvoriť najlepší „účelovo založený“ ekosystém vo farmaceutickom priemysle.

 

Kódex vzájomnej prepojenosti