Úvod > Vedenie

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Vedenie

Mag. Claudia Höller
Generálny riaditeľ, Chiesi Slovakia s.r.o.
MVDr. Katarína Prochotská
Manažér pre nemocničnú starostlivosť & zriedkavé ochorenia
Mgr. Zuzana Pančíková
Manažér pre ambulantnú starostlivosť
MUDr. Dorota Zlochová
Manažér pre farmakovigilanciu a compliance