Úvod > Nadácia Chiesi

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Nadácia Chiesi

Nadácia Chiesi Foundation Onlus, založená v roku 2005, je nezisková organizácia, ktorá sa usiluje o využitie dedičstva vedomostí spoločnosti Chiesi s cieľom podporiť zdravie a zmierniť utrpenie pacientov postihnutých respiračnými ochoreniami, zriedkavými chorobami a chorobami novorodencov. Nadácia Chiesi napĺňa svoje poslanie prostredníctvom vedeckého výskumu a zdieľaním poznatkov a vzdelávania odborníkov v oblasti zdravotníctva, združení verejnosti a pacientov.
 
Nadácia uznáva a potvrdzuje, že jej prirodzené a hlboko zakorenené hodnoty sa zakladajú na:
- dodržiavaní všeobecne uznávaných etických zásad;
- pocite zodpovednosti voči životnému prostrediu a spoločnosti;
- spoločnom využívaní vedy a vedomostí bez obmedzení;
- boji proti utrpeniu a nerovnosti.
 
Hlavné oblasti činnosti nadácie Chiesi sú:

  • Vedecký výskum s cieľom lepšie porozumieť potrebám pacientov a zlepšiť starostlivosť o nich prostredníctvom štúdia fyziologicko- patologických mechanizmov, fenotypov a hĺbkovej analýzy psychologických aspektov starostlivosti o pacientov;
  • Sprístupnenie vedeckých poznatkov s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov a podporiť lepšie pochopenie ich potrieb verejnou sférou a inštitúciami;
  • Odborná príprava mladých výskumných pracovníkov, podpora akademického vedeckého výskumu a prispievanie do zdravotníckych profesií prostredníctvom financovania výskumných projektov doktorandov;
  • Medzinárodná spolupráca pri zdieľaní lekárskych a technologických poznatkov a prevodov prostriedkov do nízkopríjmových a rozvojových krajín prostredníctvom dlhodobých projektov zameraných na samofinancovanie.


Nadáciu Chiesi riadi predstavenstvo, ktoré schvaľuje rozpočet a plány činností. Nezávislá vedecká poradná rada informuje nadáciu o všetkých vedeckých záležitostiach.