Úvod > Výskum a vývoj

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Výskum a vývoj

Byť schopní ponúknuť inovatívne možnosti liečby a tým zlepšiť zdravie a život našich pacientov je pre nás hnacou silou, ktorá nás poháňa vpred. Oblasť výskumu a vývoja je  dôležitá pre spoločnosť Chiesi nielen ako spoločnosť s technologickým zameraním, ale je aj ako pre  výrobcu liečiv. Cesta od myšlienky k vlastnej liečbe s inovatívnym liekom je veľmi dlhá a často nerovná. To je dôvodom, prečo náš tím pre výskum a vývoj má interdisciplinárnu štruktúru a tvorí kľúčovú súčasť našej spoločnosti.

 

Pracovníci vo výskume a vývoji pracujúci na rôznych miestach na celom svete sa každodenne stretávajú s výzvami, ktoré sú spojené s identifikáciou nových kandidátov na účinné látky a vývojom moderných liekov. Naša stratégia výskumu a vývoja sa čiastočne zameriava na predklinický a klinický výskum, zabezpečovanie kvality a vývoj technológií a farmaceutických foriem, ktoré umožňujú lepšie používanie liekov alebo umožňujú ich ľahké monitorovanie.

 

Naše nové centrum výskumu a vývoja sa nachádza v Parme, Taliansko. Spolu s lokalitou v Parme máme divízie výskumu a vývoja v Paríži (Francúzsko), Chippenham (Veľká Británia), Cary (USA), Lidingo (Švédsko) a Hillerod (Dánsko).

 

Chiesi každoročne investuje 15-20% celkového obratu spoločnosti Chiesi do výskumu a vývoja.

Spolu s našou hlavnou činnosťou v oblasti respiračných ochorení a neonatológie sa spoločnosť Chiesi zameriava aj na vzácne ochorenia, transplantáciu, génovú terapiu a biotechnológie.