Úvod > Neonatológia

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Okolo 37. týždňa tehotenstva deti dosiahnu taký stupeň vývoja, že sú schopné prežiť mimo maternice samostatne. Každé dieťa narodené pred týmto termínom sa označuje ako predčasne narodené. Vďaka obrovskému pokroku v neonatológii (gréčtina: "štúdium novorodencov"), ktorá je odvetvím pediatrie, dokonca aj deti predčasne narodené majú dobrú šancu na zdravý život. Správny začiatok je stále výzvou pre tých najmenších pacientov: ich prežitie často závisí od toho, ako dobre sú vyvinuté pľúca.

 

Syndróm respiračnej tiesne (RDS)

Už viac ako 25 rokov je jeden  z našich liekov základnou zložkou pri základnej  starostlivosti o predčasne narodené deti trpiace syndrómom respiračnej tiesne. Znamená to, že sme pomohli viac ako 3,7 miliónu detí na celom svete. Neliečené RDS je jednou z najčastejších príčin úmrtia predčasne narodených detí. Hlavnou príčinou tejto komplexnej poruchy je nezrelosť pľúc. Pred 34. týždňom tehotenstva deti nevyrábajú dostatok povrchovo aktívnej látky nazývanej surfaktant. Tento anglický názov označuje na špeciálnu povrchovo aktívnu látku v pľúcach, ktorá pokrýva alveoly. Povrchovo aktívne látka uľahčuje dýchanie pri každom nádychu a zabraňuje kolapsu alveolou na konci výdychu. Chiesi vyvinula prírodnú povrchovo aktívnu látku, ktorá sa dostáva do pľúc predčasného dieťaťa a znižuje úsilie, ktoré potrebuje pre dýchanie.

(Curosurf®)

 

Primárna apnoe predčasne narodených detí

Život ohrozujúci stav ako je primárne apnoe (neschopnosť sa spontánne nadýchnuť), je bohužiaľ tým  častejší, čím je dieťa nezrelšie. Mnohé menej závažné prípady je možno liečiť respiračnou podporou. Ak toto nie je úspešné, ďalším krokom je liek obsahujúci kofeín, ktorý stimuluje dychové centrum.

(Peyona®)

 

Spoločnosť Chiesi si stanovila za cieľ pomáhať našim najmenším pacientom počas ich náročnej cesty do života. Pracujeme na viacerých výskumných projektoch zameraných na vývoj alternatívnych liečebných postupov pre predčasne narodené deti, napríklad na zníženie závažnosti mozgových poranení a bronchopulmonárnej dysplázie (najčastejšie chronických ochorení pľúc u predčasne narodených detí).