Úvod > Kariéra

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Kariéra

Vybudujte si svoju kariéru s nami!

 

Naša kultúra patrí odvážnym a zvedavým. V Chiesi sa zameriavame na nachádzanie inovatívnych riešení a prijímanie nových výziev. Každé naše rozhodnutie sa riadi odhodlaním vytvárať pozitívny vplyv tak na našu komunitu, ako aj na našu planétu. 

 

Chiesi CZ a Chiesi Slovakia sú súčasťou spoločnosti Chiesi Pharmaceuticals GmbH so sídlom vo Viedni a patria do medzinárodne úspešného súkromného podniku Chiesi Farmaceutici S.p.A. so sídlom v Taliansku, ktorý trvalo investuje do výskumu a vývoja. Náš úspech sa zakladá na inovatívnych, ako aj osvedčených a otestovaných liekoch, na kompetentnom, svedomitom tíme a skvelej pracovnej atmosfére.

 

Zamestnancom ponúkame atraktívne pracovné prostredie s množstvom príležitostí pre ich profesionálny a osobný rozvoj. Práve ľudia robia spoločnosť tým, čím je. Náš tím vyniká vďaka svojej vysokej kvalifikácii, osobnému nasadeniu a stotožneniu sa s firemnými hodnotami.

Navštívte náš globálny kariérny portál TU.
Kliknutím TU nájdete voľné pozície v Chiesi Slovakia.

 

Diverzita a inklúzia

 

V Chiesi je diverzita a inklúzia (D&I) súčasťou našej kultúry: ako verejnoprospešná spoločnosť a certifikovaná B Corp sa zameriavame na ďalšie zlepšovanie inkluzívneho a otvoreného prístupu v rámci našich každodenných činností, čím zabezpečujeme blaho našich ľudí, otvorenosť voči ostatným, pocit prijatia a teda zlepšujeme aj individuálne a tímové výkony.

 

Etnická príslušnosť, sexuálna orientácia, rodová identita, socioekonomické postavenie, vek, fyzické schopnosti, náboženstvo, politické názory, životný štýl a iné neviditeľné rozmanitosti predstavujú súbor osobných charakteristík, ktoré robia každého človeka jedinečným. V Chiesi chceme všetkým týmto rozdielom pridať hodnotu, aby sa každý mohol prejaviť v tom najlepšom svetle.

 

Spoločnosť Chiesi v tomto duchu upevňuje svoj záväzok k tomuto prístupu z roku 2021 pomocou Globálnej politiky D&I - dokument prijatý celou skupinou, ktorého cieľom je vysvetliť hodnoty a správania presadzované a prijaté spoločnosťou Chiesi na tvorbu inkluzívneho prostredia.

 

Politika skutočne podporuje kultúru založenú na akceptácii a inklúzii, rešpektovaní všetkých rozdielov, vytváraní príležitostí na rozvoj všetkých našich ľudí na základe ich zásluh a talentu, presadzovaní inkluzívneho vedenia.

 

 

Chiesi CZ a Chiesi Slovakia získali svoju prvú certifikáciu „Great Place to Work“. Slovensko ju získalo v roku 2021, pričom v prípade Českej republiky sa tak stalo v roku 2022.

 

Na certifikáciu „Great Place to Work“ (Skvelé miesto pre prácu) sme obzvlášť hrdí.

Sme dynamicky rastúca spoločnosť so zameraním na úspech, ktorá stavia svojich zamestnancov do stredobodu svojich činností. Osobitne si ceníme spoluprácu vykonávanú s rešpektom a dôverou, skutočný tímový duch, rozmanitosť a zábavu pri práci.

 

Každý z nás je iný, každý z nás je Chiesi.