Úvod > Prehlásenie

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Prehlásenie

Táto webová stránka bola vytvorená ako služba spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o.. Napriek všetkému úsiliu nemusia byť informácie na tejto stránke vždy aktuálne. Obsahom alebo úmyslom tejto webovej stránky nie je poskytovať rady alebo odporúčania. Táto webová stránka neslúži ako základ pre akékoľvek rozhodovanie ohľadne výberu liekov alebo liečby. Je dôležité, aby ste sa spoliehali iba na rady lekárov, ktorí Vám poradia najlepší postup pre vašu konkrétnu situáciu.

Spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť alebo použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke, resp. za ich aktualizáciu.

Spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. nepreberá zodpovednosť za informácie na webových stránkach tretích strán, ktoré sú mimo jej kontroly.

Prostredníctvom tejto webovej stránky je možné sa spojiť s inými webovými stránkami na internete, vrátane webových stránok pobočiek spoločnosti Chiesi v iných krajinách, čo nevyhnutne neznamená, že spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje. Spoločnosť Chiesi Slovakai s.r.o. nepreberá zodpovednosť za informácie na webových stránkach tretích strán, ktoré sú mimo jej kontroly. Aj keď je maximálnou snahou spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o. poskytovať spojenia iba na webové stránky tretích strán, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých platných zákonov a ostatných právnych predpisov, ako aj interné normy spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o., je potrebné si uvedomiť, že obsah týchto webových stránok tretích strán je tvorený a podlieha zmenám bez možnosti ovplyvnenia spoločnosťou Chiesi Slovakia s.r.o.. Preto spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne informácie alebo stanoviská obsiahnuté na webových stránkach tretích strán.

Návštevníci tejto stránky automaticky akceptujú, že tak urobili na vlastné riziko.

© Chiesi Slovakia s.r.o., Bratislava 2018 / All rights reserved.