Spoločnosti Chiesi a Gossamer Bio oznamujú transformatívnu globálnu spoluprácu vo vývoji a komercializácii seralutinibu pri pľúcnej arteriálnej hypertenzii a ďalších respiračných indikáciách

Úvod > > Spoločnosti Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 06/05/2024
  • Strategická spolupráca so zámerom využiť bohatú históriu vedúcej pozície spoločnosti Chiesi v oblasti respiračnej medicíny a odborné znalosti spoločnosti Gossamer Bio v oblasti vývoja pľúcnej hypertenzie.
  • Gossamer získa odmenu za vývoj vo výške 160 miliónov USD a nárok na získanie až 146 miliónov USD v rámci regulačných míľnikov a 180 miliónov USD v rámci predajných míľnikov.
  • Popri rozdelení globálnych nákladov na vývoj sa komerčný zisk v rámci USA rozdelí v pomere 50/50.
  • Chiesi získa exkluzívne práva na vývoj, výrobu a obchodovanie mimo územia USA, pričom Gossamer nadobudne licenčné poplatky z čistého predaja v rozmedzí stredných až vyšších desiatok percent.
  • V polovici roka 2025 spoločnosti Gossamer a Chiesi majú v pláne spustiť 3. štádium testovania seralutinibu pri ochorení PH-ILD popri prebiehajúcom 3. štádiu testovania pri ochorení PAH

 

SAN DIEGO, Kalifornia a PARMA, Taliansko, 6. mája 2024 – Chiesi Farmaceutici S.p.A („skupina Chiesi“), medzinárodná biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, a Gossamer Bio, Inc. („Gossamer“) (Nasdaq: GOSS), biofarmaceutická spoločnosť zameraná na klinický výskum, ktorá sa venuje vývoju a komercializácii seralutinibu na liečbu pľúcnej hypertenzie, dnes oznámili uzavretie dohody o globálnej spolupráci a licenčnej dohody na vývoj a komercializáciu seralutinibu.

 

V rámci tejto globálnej spolupráce sa spájajú silné stránky oboch spoločností, Chiesi a Gossamer, na podporu prebiehajúcej práce v oblasti pľúcnej arteriálnej hypertenzie (PAH) a urýchlenia vývoja v oblasti pľúcnej hypertenzie spojenej s intersticiálnym ochorením pľúc (PH-ILD) s cieľom rozšíriť franšízu seralutinibu, aby sa tak dostal k väčšiemu počtu pacientov s pľúcnou hypertenziou na celom svete. Odborné znalosti spoločnosti Chiesi v oblasti globálneho vývoja a komercializácie liekov pre respiračné ochorenia, zriedkavé ochorenia a inhalačné lieky, ako aj špičkové tímy spoločnosti Gossamer pre vývoj a komercializáciu v oblasti ochorení PAH a PH-ILD budú veľkým prínosom pre pacientov.

 

Seralutinib predstavuje potenciálnu liečbu, ktorá posúva formu liečby v oblasti ochorení PAH a PH-ILD, pričom sa nesmierne tešíme z toho, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Gossamer na vývoji a poskytovaní tejto liečby pacientom po celom svete,“ uviedol Giuseppe Accogli, generálny riaditeľ skupiny Chiesi. „Spoločnosť Gossamer zdieľa záväzok spoločnosti Chiesi vo využívaní inovácií na podporu zdravia a blaha ľudí na celom svete a sme hrdí, že táto spolupráca predstavuje kľúčový pilier v ďalšej fáze nášho rastu.“

 

Partnerstvo so spoločnosťou Chiesi nám umožňuje významne prehĺbiť a urýchliť naše investície do seralutinibu ako potenciálnej liečby ochorení PAH, PH-ILD a ďalších indikácií s vysokou nenaplnenou medicínskou potrebou,“ povedal Faheem Hasnain, spoluzakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Gossamer. Sme obzvlášť nadšení, že táto spolupráca umožňuje posunutie seralutinibu priamo do 3. štádia testovania v prípade ochorenia PH-ILD, u ktorého je nedostatok dostupných liečebných postupov, pričom ide o ochorenie, na ktoré je podľa nášho názoru seralutinib osobitne určený.“

 

Seralutinib je inhalačný inhibítor PDGFRα/β, CSF1R a c-KIT určený na podávanie pomocou inhalátora so suchým práškom na potenciálnu liečbu pľúcnej hypertenzie. Po pozitívnych výsledkoch 2. štádia štúdie TORREY u pacientov s ochorením PAH spoločnosť Gossamer v roku 2023 spustila 3. štádium štúdie PROSERA. V polovici roka 2025 spoločnosti Gossamer a Chiesi plánujú spustiť 3. štádium globálnej registračnej štúdie v oblasti ochorenia PH-ILD a vyhodnotiť seralutinib pri ďalších indikáciách s vysokou nenaplnenou medicínskou potrebou.

 

Podľa podmienok dohody bude spoločnosť Gossamer aj naďalej viesť globálny vývoj seralutinibu pri ochoreniach PAH a PH-ILD, pričom sa náklady na vývoj rozdelia rovnomerne medzi spoločnosti, s výnimkou štúdie PROSERA, za ktorú bude finančne zodpovedná spoločnosť Gossamer. V rámci USA si spoločnosti rovnomerne rozdelia obchodné zisky a straty. Spoločnosť Gossamer povedie komercializáciu v USA vrátane 50 % podielu na komerčných aktivitách a účtovaní predaja v oblasti ochorení PAH a PH-ILD. Spoločnosť Chiesi povedie komercializáciu v rámci USA v oblasti ďalších indikácií. Na území mimo USA bude mať Chiesi výhradné právo na komercializáciu seralutinibu, pričom spoločnosti Gossamer uhradí licenčné poplatky za čistý predaj mimo územia USA vo výške stredných až vyšších desiatok percenta.

 

Spoločnosť Chiesi zaplatí spoločnosti Gossamer sumu 160 miliónov USD ako náhradu za vývoj. Okrem toho bude mať spoločnosť Gossamer nárok na získanie 146 miliónov USD vo forme regulačných míľnikov a 180 miliónov USD vo forme predajných míľnikov.

 

Spoločnosť Chiesi sa venuje podpore výskumu, skúmaniu a rozvoju prelomových liečebných postupov v oblasti respiračných ochorení, ktoré majú v strategickom programe našej organizácie prvoradé postavenie. Táto spolupráca predstavuje významný a cenný príspevok k portfóliu výskumu a vývoja spoločnosti Chiesi, ktorý je v dokonalom súlade s našou stratégiou prinášať inovatívne liečby pacientom s neuspokojenými potrebami a podporovať zdravotnícku komunitu prostredníctvom transformačných riešení.

 

###

 

O skupine Chiesi

Chiesi je nadnárodná biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti zdravia respiračného systému, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

 

Zmenou svojho právneho postavenia na verejnoprospešnú korporáciu (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a Francúzsku sa záväzok Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre ľudskú spoločnosť ako celok stal právne záväzným a ústredným pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Ako certifikovaná B Corp sme sa od roku 2019 stali súčasťou globálnej komunity podnikov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálneho a environmentálneho vplyvu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035.

 

S viac ako 85-ročnými skúsenosťami a sídlom v Parme (Taliansko), Chiesi so svojimi 31 pridruženými spoločnosťami zamestnáva viac ako 7 000 zamestnancov. Centrum výskumu a vývoja skupiny v Parme spolupracuje so 6 ďalšími dôležitými strediskami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Viac informácií na www.chiesi.com

 

O spoločnosti Gossamer Bio

Gossamer Bio je biofarmaceutická spoločnosť zameraná na klinický výskum, ktorá sa venuje vývoju a komercializácii seralutinibu na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Jej zámerom je stať sa lídrom v odvetví a zlepšovať život pacientov s pľúcnou hypertenziou.

 

Kontakty pre médiá:

 

Chiesi Group

 

Carla Arrieta

Vedúca globálnej externej komunikácie a vzťahov s médiami

+393408879754

mediarelations@chiesi.com

 

Gentry Lassiter 

Generálny riaditeľ pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou pre USA  

Kancelária +1 (888) 466-6505 x1549 

us.mediarelations@chiesi.com

 

Gossamer Bio pre investorov a médiá:

 

Bryan Giraudo, prevádzkový a finančný riaditeľ

Vzťahy s investormi v rámci Gossamer Bio

ir@gossamerbio.com