Úvod > Produkty > Lamzede®

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Lamzede®

Učinná látka:: velmanázy alfa

Prípravok Lamzede je enzýmová substitučná terapia u pacientov s miernou až stredne závažnou alfa-manozidózou pre liečbu iných ako neurologických prejavov. Velmanáza alfa, liečivo lieku Lamzede, je rekombinantná forma ľudskej alfa-manozidázy. Alfa-manozidóza je dedičné ochorenie s prejavmi, ktoré zahŕňajú poruchy učenia, ťažkosti s ovládaním pohybu, hluchotu, ťažkosti s rozprávaním, časté infekcie, zväčšenie pečene a sleziny, abnormality kostí a bolesť a slabosť svalov. Liečba má byť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s alfa-manozidózou alebo s podávaním iných enzýmových substitučných terapií v prípade lyzozomálnych ochorení.

 

Pre viac informácií navštívte webové stránky Chiesi Global Rare Diseases.

 

SPC - súhrn charakteristických vlastností lieku