Úvod > Podmienky použitia Facebook

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Podmienky použitia Facebook

Pokyny Chiesi Slovakia s.r.o.  k používanie Facebook

Facebooková stránka spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o. (CHIESI Slovakia) je určená na zdieľanie informácií, správ a udalostí súvisiacich so svetom zdravia alebo Chiesi. Sme radi, že ste s nami v kontakte.

Nasledujúce informácie obsahujú podmienky používania (ďalej len "podmienky"), ktoré upravujú spôsob, akým sledujete náš účet na Facebooku. Tieto podmienky zahŕňajú vlastné podmienky Facebooku týkajúce sa toho, ako ich používate, čo musí byť tiež v súlade s podmienkami Facebooku. Interakciou na našom účte na Facebooku sa predpokladá, že používatelia súhlasia s tým, že sú viazaní týmito podmienkami. Účelom facebookovej stránky Chiesi Slovakia je vytvoriť možnosť zdieľania najnovších noviniek a aktualizácií týkajúcich sa našej spoločnosti.

Náš účet na Facebooku nie je fórom na diskusiu o zdravotných ošetreniach alebo podmienkach alebo cesta, ktorou by ste nás informovali o nežiaducich udalostiach alebo vedľajších účinkoch liekov. Náš účet na Facebooku nie je určený na poskytovanie lekárskej pomoci alebo diskusiu o liekoch alebo produktoch Chiesi Group akéhokoľvek druhu a nie sme oprávnení poskytovať oznámenia týkajúce sa vedľajších účinkov alebo iných významných udalostí dohľadu nad liekmi, ktoré môžu byť spojené s Chiesi Slovakia s.r.o. alebo produktmi iných spoločností v spoločnosti Chiesi Group. Správy alebo fotografie z našich účtov na Facebooku môžu obsahovať informácie alebo podrobnosti o aktivitách Chiesi Group, ktoré  sú dostupné alebo prístupné v iných krajinách v závislosti od konkrétnych zákonov.

Ak sa domnievate, že sa u vás vyskytli akékoľvek vedľajšie účinky alebo reakcie na produkty Chiesi, mali by ste sa okamžite poradiť so svojím lekárom, lekárnikom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Môžete nás tiež informovať o nežiaducej udalosti alebo vedľajší účinok súvisiacich s niektorým našim produktom zaslaním e-mailu na:  pharmacovigilance.sk@chiesi.com. Zástupca spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o. vás môže kontaktovať, aby získal doplňujúce informácie pre potreby vytvorenie hlásenia.

Kliknite sem a pozrite si "Informácie o spracovaní osobných údajov". Viac informácií nájdete na https://www.chiesi.sk/farmakovigilancia/.

V prípade, že budete mať žiadosti a otázky, obráťte sa na nás emailom na office.sk@chiesi.com , budeme sa snažiť Vám odpovedať čo najskôr.

Náš účet na Facebooku je pravidelne monitorovaný a aktualizovaný od pondelka do piatku medzi 09:00 a 18:00 stredoeurópskeho času (UTC +1:00).

Hoci spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. používa rôzne jazyky, všetka komunikácia prostredníctvom našich kanálov LinkedIn a Facebook prebieha v angličtine alebo slovenčine.

Táto verzia podmienok bola aktualizovaná v marci 2022. Podmienky je možné pravidelne prehodnocovať. Návštevu nášho účtu na Facebooku budeme považovať za implicitné prijatie podmienok a akýchkoľvek následných zmien.

Upozorňujeme, že Facebook má tiež prístup k informáciám, ktoré s nami zdieľa prostredníctvom svojich platforiem. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook tu.

Všeobecné informácie o tom, ako spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov tu.

Ďakujeme, že ste si prečítali tieto zmluvné podmienky a že ste súčasťou spoločnosti Chiesi Slovakia s.r.o. alebo Facebook.