Úvod > Ochrana osobných údajov/cookies

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Ochrana osobných údajov/cookies

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Teší nás, že ste navštívili našu webovú lokalitu. Rešpektujeme súkromie všetkých osôb, ktoré navštívia túto webovú stránku. Spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. si je vedomá citlivosti informácií a osobných údajov.

Ak sa na nás obrátite e-mailom, zdôrazňujeme, že nemôžeme zaručiť zachovanie dôvernosti odoslanej informácie, keďže e-maily nie sú šifrované. V prípade zaslania informácií týkajúcich sa nežiaducich účinkov liekov alebo špecifických medicínskych otázok, vaše údaje budú použité len ako minimálne kritéria pre hlásenie NÚ alebo zaslanie požadovanej odpovede.

Vymazanie údajov

Údaje vymažeme, ak ich už na uvedený účel nepotrebujeme. Pritom musíme vziať do úvahy povinnosť uchovávať také údaje, ako sú právne požiadavky na uchovávanie údajov.

Opatrenia bezpečnosti údajov

Sme povinní zabezpečiť ochranu vašich údajov pomocou technických a organizačných opatrení.

Deti a mladiství

Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali posielať osobné údaje bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Osobné údaje detí vedome nezhromažďujeme.

Jednotlivé práva

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje a ich spracovanie, máte určité práva, ktoré sú pre nás samozrejme dôležité a ktoré dodržiavame v rámci všetkých procesov. Máte právo preskúmať, opraviť, obmedziť, aktualizovať, vymazať a zatajiť svoje informácie. Okrem toho máte právo požadovať kópiu všetkých údajov, ktoré o vás spoločnosť Chiesi Slovakia s.r.o. zhromaždila, ako aj informácie o účele zhromažďovania vašich údajov.

Otázky o zhromažďovaní, spracovaní alebo používaní osobných údajov, ako aj žiadosti, ktoré sa týkajú práv ochrany údajov (najmä poskytnutie, oprava, oprávnenie, blokovanie, aktualizovanie alebo vymazanie vašich údajov) posielajte na mailovú  adresu gdpr.sk@ciesi.com . Pred vybavením vašich požiadaviek môže byť v záujme ochrany údajov potrebné, aby ste potvrdili vašu totožnosť.

 

Prenos údajov tretím stranám/povinnosti sprostredkovateľa

Vezmite na vedomie, že niektoré osobné údaje, zhromaždené spoločnosťou Chiesi počas ohlasovania nežiadúcich  reakcií alebo sťažností na kvalitu, budú oznámené autoritám ( ŠUKL – Štátny ústav pre kontrolu liečiv, EMA – European Medicines Agency ).  Tieto oznámenia sa vyžadujú podľa Zákona o lieku 362/2011 a jeho novelizácii.

 

 GDPR_dokument

 

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia. (Inštrukcie na zmenu nastavení cookies nájdete v paneli pomoc každého webového priehliadača.) Upozorňujeme, že ak úplne zakážete súbory cookies, webové stránky a aplikácie CHIESI Farmaceutici SpA nemusia pracovať správne.

Na webových stránkach CHIESI Farmaceutici S.p.A. a partnerských spoločností, používame cookies niekoľkymi spôsobmi, napríklad: • overovanie a identifikovanie používateľov na našich webových stránkach a aplikáciách, za účelom poskytnutia požadovaných služieb • zapamätanie si predvolieb používateľa, alebo kde bola pri predchádzajúcej návšteve webovej lokality alebo aplikácie CHIESI Farmaceutici SpA prerušená predchádzajúca relácia. • meranie používania webových stránok a online služieb CHIESI Farmaceutici SpA za účelom vylepšovania a prispôsobovania služieb podľa záujmov používateľov a uskutočnenia prieskumu trhu: 

  • pochopenie pravdepodobných záujmov používateľov za účelom poskytovať cielenejšie správy na webových stránkach a aplikáciách CHIESI Farmaceutici SpA a obsahu na webových stránkach a aplikáciách ktoré nepatria do portfólia CHIESI Farmaceutici SpA
  • vypracovávanie analýz a personalizácie stránok CHIESI Farmaceutici SpA, vykonávanie reklamných služieb CHIESI Farmaceutici SpA a ďalších hostovaných služieb CHIESI Farmaceutici SpA poskytovaných našim zákazníkom. Zákazníci využívajú tieto služby na meranie používania svojich webových stránok alebo na vytváranie webových stránok a online správ zameraných na používateľa. 

Ďalšie informácie o súboroch cookies podľa Interactive Advertising Bureau (asociácia ineraktívnej reklamy).

 

Podobné technológie ako súbory cookie Súbory cookies sa z technického hľadiska volajú "HTTP cookies." Na podobné účely sa dajú použiť aj iné technológie, ako napríklad HTML5 local storage. HTML5 sa dá použiť na autentifikáciu používateľov, sledovanie informácií poskytnutých používateľmi a na zapamätanie si používateľských preferencií (Pozri vyššie uvedené kroky.).

 

Webové prezenčné signály a vložené skripty Webové prezenčné signály (web beacons) a vložené skripty sú ďalšie technológie, ktoré sa používajú na našich webových stránkach a v aplikáciách, ako aj v niektorých správach a e-mailoch. Webové prezenčné signály (web beacons alebo "tag") pozostávajú z jednoduchého programovacieho kódu, ktorý je súčasťou webových stránok, e-mailov a správ ktoré komunikujú s CHIESI Farmaceutici SpA (alebo partnerskými spoločnosťami) keď sú zobrazené alebo zvolené. Skripty sú programovacie kódy vložené vnútri niektorých našich webových stránok, ktoré merajú spôsob využívania prostriedkov, (napríklad odkazov) na ktoré kliknete. Tieto informácie používame na zlepšenie našich webových stránok a služieb online, ich prispôsobenie záujmom potenciálnych používateľov a uskutočnenia prieskumu trhu. V prehliadači môžu používatelia zakázať možnosti skriptovania, ako napríklad JavaScript. (Inštrukcie na zmenu nastavení nájdete v paneli pomoc.) Majte na pamäti, že ak zakážete možnosti skriptovania, niektoré webové stránky a aplikácie CHIESI Farmaceutici SpA nemusia fungovať správne.

 

Spôsob správy súborov cookies a podobných technológií Uľahčenie správy súborov cookies poskytuje CHIESI Farmaceutici SpA cez ovládacie prvky prehliadača. Cookies sa dajú prijať, ale zároveň môžete zrušiť ich používanie pre behaviorálne cielenie reklám. Napríklad ovládacie prvky Chiesi Farmaceutici SpA pre zmenu preferencií a zrušenie sú k dispozícii na stránkach: http://choice.live.com/advertisementchoice/.

 

Ovládacie prvky prehliadača na blokovanie súborov cookies. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, nastavenia prehliadača ale môžete zmeniť a súbory cookies blokovať. Napríklad v prehliadači Internet Explorer 11 môžete súbory cookie blokovať nasledovným spôsobom:

  1. Vyberte tlačidlo "Nástroje" (Tools), a potom vyberte položku "Možnosti internetu"

 (Internet Options) 2. Vyberte položku "Ochrana osobných údajov" (Privacy) na vrchu okna 3. Posuňte kurzor nahor alebo nadol a vyberte typy súborov cookies, ktoré sa majú zablokovať Pokyny na blokovanie súborov cookies v iných prehliadačoch sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov každého prehliadača. Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete blokovať súbory cookie, stratíte prístup, alebo nebudete môcť používať niektoré interaktívne funkcie stránok a služieb CHIESI Farmaceutici SpA založené na súboroch cookies.

 

Ovládacie prvky prehliadača na vymazanie súborov cookie. Ak súbory cookies akceptujete, môžete ich neskôr odstrániť. Napríklad v prehliadači Internet Explorer 11 môžete súbory cookie vymazať nasledovným spôsobom:

  1. Vyberte tlačidlo "Nástroje" (Tools), a potom vyberte položku "Možnosti internetu" (Internet Options)
  2. V katre "Všeobecné" (General), pod výberom "História prehľadávania" (Browsing History), vyberte tlačidlo "Odstrániť" (Delete)
  3. V okne ktoré sa otvorí začiarknite políčko vedľa položky cookies
  4. Vyberte tlačidlo "Odstrániť" (Delete) Pokyny na vymazanie súborov cookies v iných prehliadačoch sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov každého prehliadača. Ak súbory cookies vymažete, nastavenia a predvoľby, ktoré kontrolujú, vrátane predvolieb reklamy, budú odstránené a možno ich budete musieť znovu vytvoriť. Ovládacie prvky prehliadača na ochranu pred monitorovaním. Zásady ochrany osobných údajov programu Internet Explorer alebo Pomocníka programu Internet Explorer.

 

Ovládacie prvky analýz tretích strán. Ako je podrobne opísané nižšie, mnoho webových stránok a online služieb CHIESI Farmaceutici SpA a ostatných spoločností, využívajú služby analýzy s cookies tretích strán a vložených skriptov na zostavovanie súhrnných štatistík týkajúcich sa efektívnosti propagačných kampaní, alebo iných činností webovej stránky. Kliknutím na nasledujúce odkazy môžete odmietnuť zhromažďovanie alebo používanie údajov podľa analýz poskytovateľov: • Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (vyžaduje inštaláciu doplnku prehliadača)

IP adresy a súbory cookies Môžeme zhromažďovať údaje o vašom počítači, vrátane informácií kde ste dostupní, vašich IP adries, operačnom systéme a type prehliadača pre naše systémy pre správu. Tieto údaje sa používajú na zostavovanie štatistík o akciách vykonávaných používateľmi pri prehliadaní a nevyžadujú žiadnu identifikáciu. Z rovnakého dôvodu môžeme získať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu pomocou súboru cookies, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača a pomáhajú nám zlepšiť našu webovú stránku, poskytnúť vám lepšie služby a prispôsobiť sa. V súhrne nám umožňujú: • Vykonanie všeobecného odhadu množstva našich návštevníkov a odhad, ako používať naše stránky. • Rozpoznať vás pri návrate na naše stránky. • Ukladanie informácií o vašich preferenciách s cieľom prispôsobiť naše stránky podľa vašich záujmov. • Urýchlenie vyhľadávania. Navyše umožňujeme tretím stranám zhromažďovať súbory cookies pri používaní našich webových stránok. V súhrne nám umožňujú: • Vytvorenie záznamu o prvej a poslednej stránke, ktorú navštívite a o celkovom počte návštev na vašich webových stránkach. • Vytvorenie záznamu o tom, koľko času strávite na každej stránke z našich webových stránok. • Vytvorenie záznamu o tom, ako ste navštívili našu stránku. • Vytvorenie záznamu o tom, ako ste sa prihlásili na lokalitu, vrátane akýchkoľvek vyhľadávaní kľúčových slov, vyhľadávača informácií alebo referentov.

Zoznam súborov cookie

Nasleduje zoznam súborov cookies, ktoré používa táto webová stránka, a označuje špecifickú funkciu každého z nich:

 

NÁZOV SÚBORU COOKIE EXSPIRAČNÁ LEHOTA OPIS SÚBORU COOKIE

PHPSESSID

Koniec relácie

Cookie používaný na udržiavanie anonymného prehliadania

_ga

2 roky

Google Analytics cookie slúži na výpočet návštev

  _gid   Koniec relácie Google Analytics cookie označuje nové prehliadanie, je      aktualizovaný s každým pripojením
 _gat_gtag_UA10890692_1   Koniec relácie Google Analytics cookies identifikuje zdroj pripojenia
  NID   Koniec relácie Google Analytics cookies identifikuje zdroj pripojenia

OptanonConsent

1 rok

Onetrust cookies akceptuje súkromné cookies

OptanonAlertBoxClosed

1 rok

Onetrust cookies akceptuje súkromné cookies


Upozorňujeme, že ak obmedzíte alebo zablokujete súbory cookies, ktoré používa tento web, môžete znížiť jeho funkčnosť a použiteľnosť.Viac všeobecných informácií o súboroch cookies a o tom, ako obmedziť alebo zablokovať súbory cookies používané touto webovou stránkou, nájdete na stránke http://www.aboutcookies.org/.