Úvod > Produkty > Kengrexal®

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Kengrexal®

Učinná látka:: kangrelor

Kangrelor je priamy P2Y12 antagonista krvných doštičiek podávaný parenterálne počas zákroku. Vykazuje reverzibilnú inhibíciu aktivácie a agregácie krvných doštičiek. Súbežne podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) je indikovaný na zníženie trombotických kardiovaskulárnych príhod u dospelých pacientov s koronárnou artériovou chorobou podstupujúcich perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI).