Úvod > Produkty > Ferriprox®

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Ferriprox®

Učinná látka:: Deferiprone

Prípravok Ferriprox, obsahujúci účinnú látku deferiprón, je indikovaný na liečbu preťaženia železom u pacientov trpiacich ochorením thalassemia major. Ide o dedičné ochorenie, pri ktorom pacienti nie sú schopní produkovať dostatok hemoglobínu, proteínu nachádzajúceho sa v červených krvinkách, ktorý prenáša kyslík v tele. Liečba deferiprónom má byť začatá a udržiavaná pod dozorom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s talasémiou.

 

Pre viac informácií navštívte webové stránky Chiesi Global Rare Diseases.

 

SPC - súhrn charakteristických vlastností lieku