Rok 2022 pre Chiesi: medzinárodný rast skupiny pokračuje

Úvod > > Rok 2022 pre...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 05/04/2023

Rok 2022 pre Chiesi: medzinárodný rast skupiny pokračuje

 

  • Obrat vo výške 2 miliardy 749 miliónov EUR s rastom 13,6 % v roku 2021;
  • Európsky trh zostáva stredobodom záujmu s výrazným medzinárodným rozvojom;
  • Rozdelenie obratu podľa terapeutických oblastí: Air (respiračné ochorenia) 73 %, Rare (zriedkavé a veľmi zriedkavé ochorenia) 12 % a Care (špeciálna starostlivosť a zdravotná starostlivosť pre spotrebiteľov) 15 %;
  • Chiesi v roku 2022 investovala 21,4% svojho obratu do výskumu a vývoja;
  • Celkový počet zamestnancov sa zvýšil na viac ako 6 500 osôb, z toho 55 % žien a 45 % mužov;
  • Skupina má v súčasnosti 31 pridružených spoločností po celom svete a prednedávnom spustila činnosť pridruženej spoločnosti Chiesi Japan.

 

Parma (Taliansko), 5. apríl 2023 – Rast spoločnosti Chiesi, medzinárodnej biofarmaceutickej skupiny orientovanej na výskum so sídlom v Parme (Taliansko) a 31 pridruženými spoločnosťami po celom svete, pokračuje.

Chiesi  zaznamenala v roku 2022 obrat vo výške 2, 749 mld. EUR, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast o 13,6%. Hrubý prevádzkový zisk (EBITDA) vzrástol o 7%. Spoločnosť tiež vykázala solídnu kladnú čistú finančnú pozíciu vo výške 1 390 mil. EUR a nárast o 342 mil. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

 

Európsky kontinent zostáva hlavným trhom, ale dôležitým je rast v Spojených štátoch, Číne a Brazílii.

Liečba respiračných ochorení pokračuje vo svojom trende rastu a absorbuje viac ako 70% obratu, čo je spojené so silným výkonom Globálneho obchodného útvaru pre zriedkavé choroby zameraného na marketing produktov pre zriedkavé a mimoriadne zriedkavé choroby. Tento segment zaznamenal výnosy vo výške 332 miliónov EUR a nárast o viac ako 18% oproti roku 2021.

 

Výkonnosť spoločnosti 2022 komentuje Giuseppe Accogli, nový generálny riaditeľ skupiny Chiesi od 3. apríla.

„Silné finančné výsledky v roku 2022 sú konkrétnym dôkazom práce spoločnosti na tvorbe spoločných hodnôt pre ľudí, komunitu a životné prostredie. Spoločnosť rástla z hľadiska obratu, objemov aj ľudí, čím dosiahla dôležité strategické ciele a pokračovala na ceste k revolúcii v spôsobe, akým biofarmaceutický priemysel chápe inovácie. Chiesi ako biofarmaceutickú spoločnosť, verejnoprospešnú spoločnosť a certifikovanú spoločnosť B Corp poháňa túžba zlepšovať kvalitu života pacientov a ich rodín. Veríme, že koncept starostlivosti musí byť rozšírený nad rámec výroby liekov a v našich rozhodnutiach musíme mať vždy na zreteli ich spoločenský dopad. Snažíme sa preto poskytovať inovatívne, udržateľné a dostupné terapeutické riešenia a pracujeme na zlepšení ekonomických a sociálnych podmienok komunít, v ktorých pôsobíme. Stredobodom nášho záujmu sú ľudia. Považujeme za nevyhnutné zabezpečiť inkluzívne pracovné prostredie, kde sa každý cíti pohodlne a môže vyjadriť svoj talent. Toto sú piliere, na ktorých je dnes spoločnosť Chiesi postavená, a jeden z hlavných dôvodov, prečo som prijal dôležitú úlohu viesť ju v nasledujúcich rokoch. Verím, že vynikajúci výkon zaznamenaný v roku 2022 bolo možné dosiahnuť len vďaka angažovanosti všetkých ľudí, ktorí tvoria skupinu na celom svete a ktorí pracujú každý deň s vášňou a odhodlaním. Záväzok, ktorý zdieľam spolu s rodinou Chiesi a ktorý nás dovedie do ďalších etáp medzinárodného rastu.“

 

Výskum a inovácie pre udržateľnú budúcnosť

V roku 2022 sa hlavné investície zamerali na priemyselný rozvoj a rozšírenie portfólia výskumu a vývoja. Investície do výskumu a vývoja v roku 2022 dosiahli 21,4% obratu. Nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobený aktivitami klinického vývoja vo fáze III a potvrdený 42 novými patentmi zaregistrovanými na Európskom patentovom úrade (EPO) v roku 2022 potvrdil prvé miesto spoločnosti Chiesi spomedzi talianskych farmaceutických spoločností a tretie miesto medzi talianskymi spoločnosťami vo všetkých odvetviach, pokiaľ ide o patentové prihlášky.

 

Ak máme hovoriť podrobnejšie o výskumných projektoch, v partnerstve s Allinaire Therapeutics pokračujeme v programe monoklonálnych protilátok ako potenciálnej liečbe pľúcnej arteriálnej hypertenzie a začala sa spolupráca s Aptar Digital Health na vytvorení digitálnej platformy na liečbu respiračných ochorení, tzn. astmy a CHOCHP. Okrem toho pokračuje strategické partnerstvo s Kaia Health, poprednou spoločnosťou v oblasti digitálnej terapie, pre marketing aplikácie Kaia COPD (CHOCHP) pre pľúcnu rehabilitáciu v Európe. Kaia COPD (CHOCHP) bola zaradená do nemeckého DiGA adresára ako digitálna zdravotná aplikácia.

 

Začali sa stavebné práce na Biotech Centre of Excellence, novom centre pre vývoj biologických produktov, ktoré sa buduje v areáli hlavného výrobného závodu spoločnosti v Parme, s celkovou investíciou 85 miliónov eur.

 

A nakoniec, v oblasti zriedkavých chorôb, Chiesi a Amryt Pharma Plc (Nasdaq: AMYT), globálna biofarmaceutická spoločnosť zaoberajúca sa získavaním, vývojom a marketingom nových liečebných postupov pre zriedkavé choroby, oznámili, že uzavreli konečnú dohodu o akvizícii spoločnosti Amryt spoločnosťou Chiesi.

 

Spoločná hodnota a recertifikácia B Corp

Udržateľnosť je pre spoločnosť čoraz dôležitejším cieľom, ktorý sa premieta do koncepcie vytvárania spoločných hodnôt pre ľudí, komunitu a životné prostredie, kľúčového prvku plánov a strategickej vízie skupiny.

V tejto súvislosti Chiesi – verejnoprospešná spoločnosť v Taliansku (Società Benefit), Spojených štátoch a vo Francúzsku (Société à Mission) - dosiahla v júli 2022 recertifikáciu B Corp, pričom od medzinárodnej neziskovej organizácie B Lab získala skóre 103,8, čo predstavuje nárast o 16,3 bodu v porovnaní s jej prvou certifikáciou v roku 2019. Opätovná certifikácia sa týka celej skupiny a do procesu preskúmania a hodnotenia boli zapojené všetky pridružené spoločnosti.

Okrem zdôraznenia hlavných úspechov z hľadiska sociálneho a environmentálneho vplyvu priniesol proces recertifikácie spoločnosti niekoľko zlepšení, ktoré sa majú uskutočniť v nasledujúcich rokoch. Tento míľnik predstavuje nový východiskový bod pre definovanie trojročného plánu zlepšovania, ktorý má byť pripravený na recertifikáciu v roku 2025.

Spoločnosti  s certifikáciou B Corp pracujú podľa dlhodobej vízie, posudzujú všetky budúce výzvy a príležitosti a preberajú zodpovednosť za vplyv svojich rozhodnutí. Okrem toho sú právne viazané prinášať výhody nielen akcionárom, ale aj všetkým zainteresovaným stranám: zamestnancom, zákazníkom, komunite a životnému prostrediu.

 

Ľudia 

Stredobodom všetkého, čo spoločnosť Chiesi robí, sú ľudia: pacienti, zamestnanci, komunity. V súčasnosti skupina zamestnáva viac ako 6 500 ľudí po celom svete, má 31 pridružených spoločností – po nedávnom otvorení Chiesi Japan – 7 výskumných centier v Taliansku, Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Veľkej Británii a Švédsku, 3 výrobné centrá v Taliansku, Francúzsku a Brazílii a obchodne je prítomná vo viac ako 100 krajinách po celom svete.

Skupina získala ocenenie „Best Workplaces 2022“ (Najlepšie pracoviská 2022) od organizácie Great Place to Work®, čo je dôkazom toho, že kroky, ktoré podniká sú vnímané správne a pokračujú správnym smerom. Okrem toho spoločnosť opäť získala certifikáciu Top Employer (Špičkový zamestnávateľ)  v Taliansku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Grécku a Poľsku – čo už 11. rok po sebe potvrdzuje jej pozíciu jednej z najlepších zamestnávateľských spoločností v Európe  – ako aj v Brazílii, USA a Pakistane.

 

Jedným z jej hlavných cieľov je rodová rovnosť – ženy predstavujú 55% zamestnancov, čo je percento, ktoré sa zvyšuje v oblasti výskumu a vývoja, kde sú ženy zastúpené viac ako 60%.V skutočnosti bol rok 2022 aj rokom, v ktorom Bureau Veritas udelil spoločnostiam Chiesi Farmaceutici S.p.A. a Chiesi Italia S.p.A. Certifikáciu rodovej rovnosti a uznal tým skutočnosť, že dosiahli „nulový rozdiel v odmeňovaní žien a mužov“, tzn. mužov a ženy s rovnakou úrovňou a popisom práce odmeňuje rovnako.

Tento úspech je výsledkom platových analýz a revízií, založených na konkrétnej metóde (technickom algoritme), certifikovanej a implementovanej treťou stranou, ktorá porovnáva plat podľa pohlavia za rovnakú pozíciu a s rovnakými podmienkami.

 

Prognózy 2023

Pozitívny začiatok roka pre Chiesi, s objemom predaja nad výhľadmi. Skupina očakáva, že dosiahne a prekročí svoje rozpočtové ciele a aj vďaka integrácii spoločnosti Amryt Pharma sa v roku 2023 bude usilovať o ďalší rast.

 

###

 

O spoločnosti Chiesi Group

Chiesi je medzinárodná biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti respiračného zdravia, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a konať zodpovedne voči komunite aj životnému prostrediu. Zmenou svojho právneho štatútu na verejnoprospešnú spoločnosť v Taliansku, USA a vo Francúzsku prijala spoločnosť Chiesi záväzok vytvárať spoločnú hodnotu pre spoločnosť ako celok, ktorý je právne záväzný a ústredný pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Ako certifikovaná spoločnosť B Corp od roku 2019 sme súčasťou globálnej komunity podnikov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálneho a environmentálneho vplyvu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť do roku 2035 nulové emisie skleníkových plynov. Chiesi s viac ako 85-ročnými skúsenosťami má  centrálu v Parme (Taliansko), pôsobí v 31 krajinách a má viac ako 6 500 zamestnancov. Výskumné a vývojové centrum skupiny v Parme spolupracuje s ďalšími 6 dôležitými centrami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Veľkej Británii a Švédsku.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.chiesi.com

 

Kontakty pre médiá:

Alessio Pappagallo

Tlačový hovorca

Tel: +39 339 5897483

a.pappagallo@chiesi.com