Spoločnosť Chiesi Group dostáva európske povolenie na uvedenie na trh pre extrafine fixnú trojkombináciu na liečbu stredne ťažkej až ťažkej astmy

Úvod > > Spoločnosť Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 02/02/2021
  • Je to prvá extrafine fixná trojkombinácia v jednom inhalátore, ktorá bola schválená na použitie u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou astmou. Povolenie nasleduje schválenie z roku 2017 pre liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). 1
  • Schválenie rozhodnutia o registrácii je založené na pozitívnom stanovisku výboru CHMP a schválení Európskej komisie k údajom získaným v 4 klinických štúdiách zahŕňajúcich takmer 3 000 pacientov.

 Parma (Taliansko), 1. februára 2021 - Spoločnosť Chiesi, medzinárodná skupina pre zdravotnú starostlivosť zameraná na výskum (Chiesi Group), oznamuje, že Európska komisia vydala povolenie spoločnosti Chiesi pre fixnú trojkombináciu ICS / LABA / LAMA v jednom inhalátore na liečbu astmy. Povolenie nasleduje schválenie z roku 2017 pre liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).1

Trojitá terapia je kombináciou inhalačných kortikosteroidov (ICS) / dlhodobo pôsobiacich β2-agonistov (LABA) / dlhodobo pôsobiacich muskarínových antagonistov (LAMA), ktoré obsahujú beklometazóndipropionát (BDP; inhalačný kortikosteroid), formoterol fumarát (FF; dlhodobo pôsobiaci β2 agonista) a glykopyrónium (G; dlhodobo pôsobiaci muskarínový antagonista).1,2 Fixná trojkombinácia na liečbu astmy od spoločnosti Chiesi je prvou extrafine trojitou kombináciou schopnou dosiahnuť a liečiť celý prieduškový strom vrátane malých dýchacích ciest.2,3 Technológia Modulite extrajemných častíc od spoločnosti Chiesi  potenciálne uľahčuje koordináciu inhalácie.4,5 Produkt je vybavený počítadlom dávok, ktoré pacientom umožňuje efektívne sledovať manažment  ich liečby. 2

"Toto je prvý krok k tomu, aby sme pacientom s CHOCHP a aj pacientom s astmou poskytli rovnakú úroveň liečby trojkombináciou", povedal Alessandro Chiesi, obchodný riaditeľ Chiesi Group. „Spoločnosť Chiesi sa zaviazala vyvíjať a dodávať alternatívy na pomoc pacientom pri manažmente ich respiračných ťažkostí a liečby. Schválenie Európskej komisie nás posúva o krok bližšie k tomu, aby sme v starostlivosti o pacientov s nekontrolovanou astmou poskytli nové možnosti liečby, znížili počet exacerbácií a potenciálne uľahčili použitie vďaka trojitej liečbe v jednom inhalátore“.

Astma je chronické zápalové ochorenie postihujúce viac ako 339 miliónov ľudí na celom svete.6 Podľa správy GINA majú ľudia s nekontrolovanou astmou zlú kontrolu symptómov a / alebo časté exacerbácie vyžadujúce perorálne kortikosteroidy alebo sa u nich vyskytujú závažné exacerbácie vyžadujúce hospitalizáciu.7

Ukázalo sa, že liečba fixnou trojkomináciou od spoločnosti Chiesi u pacientov s nekontrolovanou astmou znižuje exacerbácie a zlepšuje funkciu pľúc v porovnaní s ICS/LABA (inhalačné kortikosteroidy / dlhodobo pôsobiace beta-agonisty).4 Odporúčanie výboru CHMP a rozhodnutie Európskej komisie sú založené na údajoch o účinnosti a bezpečnosti 4 klinických štúdií zahŕňajúcich takmer 3 000 pacientov.

# # #

O spoločnosti Chiesi Group

Chiesi Farmaceutici, so sídlom v talianskej Parme, je medzinárodná skupina pre zdravotnú starostlivosť zameraná na výskum, ktorá má 85 rokov skúseností vo farmaceutickom priemysle a globálnu prítomnosť v 29 krajinách. Chiesi skúma, vyvíja a predáva inovatívne lieky v oblasti respiračnýchj ochorení, špecializovanej medicíny a v oblasti zriedkavých chorôb. Jej organizácia pre výskum a vývoj má ústredie v Parme (Taliansko) a je integrovaná so skupinami pre výskum a vývoj vo Francúzsku, USA, Veľkej Británii a Švédsku s cieľom rozvíjať predklinické, klinické a registračné programy spoločnosti Chiesi. Chiesi zamestnáva viac ako 6 000 ľudí. Chiesi Group je certifikovaná B corporation. Viac informácií nájdete na www.chiesi.com.

O Chiesi trojkombinácii

Trojkombinácia Chiesi je prvá extrafine fixná trojkombinácia inhalačných kortikosteroidov (ICS) / dlhodobo pôsobiacich β2-agonistov (LABA) / dlhodobo pôsobiacich muskarínových antagonistov (LAMA), ktorá obsahuje beklometazóndipropionát (BDP), formoterol fumarát (FF) a glykopyrónium (G). Trimbow bude k dispozícii v pMDI pre používanie dvakrát denne (tlakový inhalátor s odmeranými dávkami), ktorý bude mať indikáciu na udržiavaciu liečbu stredne ťažkej až ťažkej astmy. Trojitá liečba Chiesi je tiež schválená pre CHOCHP ako udržiavacia liečba u dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), ktorí nie sú adekvátne liečení kombináciou inhalačných kortikosteroidov a dlhodobo pôsobiacich beta2-agonistov alebo kombináciou dlhodobo pôsobiaci beta2-agonista a dlhodobo pôsobiaci muskarínový antagonista. 2

 O astme

Astma je bežne sa vyskytujúce chronické ochorenie, ktorý môže postihnúť ľudí všetkých vekových skupín a spôsobiť zápal dýchacích ciest. Prevalencia astmy v Európskej únii (EÚ) je 8,2% u dospelých a 9,4% u detí.10 Ťažko liečiteľná alebo závažná astma sa vyskytuje u 24% pacientov. Priame a nepriame náklady na astmu pre štáty sú značné. Posledné výpočty odhadujú priame náklady v rámci EÚ na takmer 20 miliárd EUR, nepriame náklady na 14 miliárd EUR a stratená speňažená hodnota DALYs na 38 miliárd EUR, čo predstavuje spolu 72 miliárd EUR. 8

 

Referencie

  1. Trimbow, EMEA/H/C/004257, EMA marketing authorisation valid throughout the European Union, approved 17/07/2017, https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trimbow#authorisation-details-section
  2. Trimbow SmPC
  3. Usmani et al., JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY 2020 Pp. 1–8
  4. JC Virchow et al., Lancet 2019; 394: 1737–49
  5. Nicolini at al. - The Clin Risk Manag 2008; 4(5):855-864
  6. WHO, Asthma Facts: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  7. GINA, Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients, Diagnosis Management, A GINA Pocket Guide for Health Professionals, 2019, https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf
  8. Selroos O et al. National and regional asthma programmes in Europe. Eur Respir Rev 2015; 24: 474–483