Kultúrna premena Chiesi Group pokračuje s novou vizuálnou identitou, ktorá odráža potreby a skúsenosti pacientov

Úvod > > Kultúrna premena...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 22/03/2021
  • Nová vizuálna identita je prvým verejným prejavom napredujúcej premeny Chiesi Group na spoločnosť certifikovanú ako B Corp
  • Skúsenosti a vnímanie Chiesi Group zo strany pacientov je stredom záujmu novej firemnej identity

 Parma (Taliansko), 22. marec 2021 – Chiesi, nadnárodná farmaceutická spoločnosť orientujúca sa na výskum  a starostlivosť o zdravie (Chiesi Group), predstavila svoju novú vizuálnu identitu, ktorá sa vo veľkej miere inšpirovala pacientmi, ich vnímaním spoločnosti a jej  produktov. Toto oznámenie je ďalším krokom v pretrvávajúcom úsilí spoločnosti o vytvorenie firemnej kultúry, ktorá je voči pacientom skutočne empatická a zosúladená s najvyššími etickými princípmi a štandardmi trvalej udržateľnosti, ktorými sa Chiesi riadi ako certifikovaná korporácia B Corporation.

V rámci tohto procesu sa Chiesi Group usilovala o nový prístup k nadviazaniu dôverného dialógu s pacientmi, ich rodinami a ošetrovateľmi, aby sa dozvedela o skutočných životných skúsenostiach pri každodennom zvládaní ich zdravotných ťažkostí.

 

Prístup založený na empatii vytvára vysoké etické štandardy Chiesi Group ako celosvetovo najväčšej farmaceutickej spoločnosti s certifikátom B Corp.

Toto snaženie poskytlo Chiesi Group jedinečnú možnosť získať pohľad na vnímanie vlastného zdravotného stavu pacientmi, čím jej umožnilo vytvoriť emocionálny základ k rozvoju novej vizuálnej identity v rámci série seminárov, ktoré zahŕňali účasť zamestnancov zo všetkých pozícií, prostredí a geografických lokalít.

„Naša nová vizuálna identita – a náš prístup k jej rozvoju – je prvým verejným prejavom kultúry zakladajúcej sa na princípe prioritného vnímania pacienta spoločnosti s certifikátom B Corp,“ uviedol Alberto Chiesi, prezident  Chiesi Group. „Chceme zabezpečiť, aby empatia bola stredobodom všetkého, čo robíme. Každý v rámci spoločnosti Chiesi musí skutočne porozumieť potrebám našich pacientov a ich skúsenostiam, ktorými prechádzajú pri zvládaní chronických a zriedkavých stavov – deň za dňom. To, čo sme sa v tomto procese dozvedeli, je neoceniteľné. Naďalej budeme podporovať aktívny dialóg medzi našimi pacientmi, zamestnancami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s cieľom spoločne zlepšiť kvalitu ľudského života sociálne a environmentálne zodpovedným spôsobom.“

„Pre spoločnosť Chiesi, ktorá pre farmaceutický priemysel vytvára jedinečný prístup, ide o výnimočný okamih,“ dodáva Martin Lindstrom, expert na transformáciu značiek a kultúry a zakladateľ spoločnosti Lindstrom Company, ktorý Chiesi Group v tomto procese tvorby podporoval. „Pretvorenie značky skutočne demonštruje záväzok voči pacientom, konkrétne používaním komunikácie, ktorá s nimi hovorí pomocou ich vlastného jazyka. Zdôrazní sa tým zameranie spoločnosti Chiesi na empatiu a autenticitu, ktoré sú v priemysle veľmi potrebné.“

V rámci novej vizuálnej identity Chiesi Group modernizuje a zefektívňuje architektúru svojej značky založenú na troch oblastiach Vzduch, Zriedkavé a Starostlivosť (Air, Rare and Care). Popri novej farebnej zostave sa názvy terapeutických oblastí inšpirujú použitím jazyka pacientov na označenie lekárskych pojmov. Zjednodušená terminológia zlepšuje prístup k ponuke Chiesi Group a jej porozumenie:

Vzduch predstavuje produkty a služby podporujúce dýchanie, a to od novorodeneckej až po dospelú populáciu.

  • Zriedkavé sa zameriava na liečbu pacientov so zriedkavými a ultra zriedkavými chorobami.
  • Starostlivosť kombinuje produkty a služby, ktoré podporujú špeciálnu starostlivosť poskytovanú lekárskymi odborníkmi a samo-starostlivosť zameranú na spotrebiteľa.

„Spustenie našej novej vizuálnej identity je východiskovým bodom pre mnoho ďalších zmien, ktoré sa budú postupne zavádzať a uplatňovať v prístupe k pacientom, ktorý sa skutočne zakladá na empatii,“ uviedol Ugo Di Francesco, generálny riaditeľ Chiesi Group. „Naším cieľom je uľahčiť a zjednodušiť život našich pacientov a ich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zamestnanci naprieč spoločnosťou Chiesi podieľajú na mnohých projektoch, ako sú mobilné aplikácie , ktoré pomáhajú pacientom pri dávkovaní liekov alebo napríklad nové obaly, ktoré sú okamžite rozpoznateľné pre farboslepých pacientov.“

Chiesi Group navyše napreduje aj k tomu, aby sa stala plne udržateľným podnikom.  Jednou z oblastí osobitného zamerania je boj proti klimatickej zmene a začiatkom júna spoločnosť predstaví svoje nové klimatické ciele pri vydaní Správy o udržateľnosti 2020.

###

O Chiesi Group

Spoločnosť Chiesi Farmaceutici so sídlom v Parme, Taliansko,  je nadnárodnou spoločnosťou so zameraním na výskum s 85-ročnými skúsenosťami vo farmaceutickom odvetví a s pôsobnosťou v 30 krajinách sveta. Chiesi pôsobí v oblasti výskumu, vývoja a marketingu inovatívnych liekov so zameraním na respiračné ochorenia, špecializovanú medicínu a zriedkavé choroby. Stredisko pre výskum a vývoj sídli v Parme, pričom spolupracuje s ďalšími 6 dôležitými strediskami pre výskum a vývoj vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku na dosiahnutie pokroku v predklinických, klinických a registračných programoch. Chiesi Group má viac ako 6 000 zamestnancov. V roku 2019 sa spoločnosť Chiesi stala najväčšou farmaceutickou spoločnosťou s certifikátom B Corp na svete a ako taká sa zaviazala dodržiavať najvyššie štandardy overeného zodpovedného obchodného správania na zlepšenie kvality ľudského života zodpovedným spôsobom zameraným na spoločnosť a životné prostredie. Ako verejnoprospešná spoločnosť a podnik s certifikáciou B Corp je Chiesi zo zákona povinná zohľadniť dopad svojich rozhodnutí na svojich zamestnancov, klientov, dodávateľov, komunity a životné prostredie. Rovnako ako spoločnosť Chiesi, tak aj globálne hnutie verejnoprospešných korporácií B Corp, vníma podnikanie ako silu k dosahovaniu dobra. Spoločnosť je tiež odhodlaná stať sa ku koncu roka 2035 uhlíkovo neutrálnou, čo znamená nulovým dopadom na životné prostredie. Pre ďalšie informácie: www.chiesi.com

 

Kontakty pre médiá

Chiesi Group    - Alessio Pappagallo -    Global Communication Manager  - Tel: +39 339 5897483; Email: a.pappagallo@chiesi.com

Chiesi Slovakia - Katarina Prochotska - Site Manager Chiesi SK - Tel: +421 2 593 000 68; Email: k.prochotska@chiesi.com

Teneo - Jan Hromadko - Tel: +32 474 982 690; Email: jan.hromadko@teneo.com