Finančné výsledky Chiesi za prvý polrok 2023 vykazujú silný rast

Úvod > > Finančné...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 03/08/2023
  • Chiesi oznamuje polročný obrat vo výške 1 497 miliónov EUR;
  • Výrazný rast v každej z obchodných oblastí spoločnosti Chiesi;
  • Európa ostáva aj naďalej najväčším trhom, za ňou sa radia USA a Čína;
  • V roku 2023 by očakávané príjmy mali dosiahnuť približne 3 miliardy EUR, popri ďalšom výraznom raste v roku 2024.

 

Parma (Taliansko) 3. augusta 2023 – Tento rok je pre Chiesi Group ďalším rokom výrazného rastu. Tržby skupiny za prvý polrok 2023 dosiahli hodnotu 1 497 miliónov EUR, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje nárast o 12 %. Podiel  EBITDA na predaji potvrdzuje, že za rok 2022 dosiahne hodnotu nad 30 %.

 

Každá z jednotlivých oblastí podnikania spoločnosti Chiesi, VZDUCH (respiračné zdravie), ZRIEDKAVÉ (zriedkavé a ultra zriedkavé choroby) a STAROSTLIVOSŤ (špeciálna starostlivosť a zdravotná starostlivosť o spotrebiteľov), zaznamenala v prvej polovici roka 2023 výrazný rast. Príjmy z oblasti VZDUCH tvoria najväčší príspevok na raste vo výške 1 047 miliónov EUR, čo je 6,5 % nárast oproti roku 2022. Príjmy z oblasti ZRIEDKAVÉ vo výške 227 miliónov EUR vzrástli v prvom polroku 2023 o 38,6 %, najmä vďaka anorganickému rastu v dôsledku akvizície spoločnosti Amryt Pharma Plc. Príjmy z oblasti STAROSTLIVOSŤ, ktoré v súčasnosti dosahujú sumu 223 miliónov EUR, tiež vzrástli o 19,6 %.

 

Sústavný rast spoločnosti Chiesi utvrdzuje jej záväzok poskytovať svoje lieky a starostlivosť čo najväčšiemu počtu pacientov na celom svete. Najväčším trhom Chiesi je aj naďalej Európa (954 miliónov EUR, 63,7 % celkových príjmov), za ktorou sa radia USA (234,5 milióna EUR, 15,6 %) a Čína (53,8 milióna EUR, 3,6 %).

 

Generálny riaditeľ skupiny Chiesi, Giuseppe Accogli, uviedol: „Som hrdý na pretrvávajúci globálny pokrok skupiny a na kroky, ktoré boli podniknuté smerom k diverzifikácii nášho portfólia, na nedávne akvizície a pokračujúce investície do výskumu a vývoja. Tieto vynikajúce úspechy sú jasným dôkazom hodnôt našej spoločnosti a nášho neochvejného zamerania na ľudí, pacientov a planétu.“ 

 

Tieto pozitívne výsledky napomáhajú záväzku skupiny zlepšovať ekonomické a sociálne podmienky komunít, v ktorých Chiesi pôsobí a zároveň vytvárať hodnotu pre akcionárov. K tomu, aby mohla Chiesi verne plniť svoj záväzok, ako verejnoprospešná spoločnosť a certifikovaná B Corp, berie samu seba za zodpovednosť pri dodržiavaní tých najvyšších vedeckých noriem a štandardov založených na faktoch v oblasti udržateľného a etického správania.

 

Vyhliadky do budúcnosti                                           

Napriek ekonomickým a geopolitickým výzvam zostáva výkonnosť spoločnosti Chiesi veľmi dobrá. V roku 2023 skupina očakáva príjmy vo výške 3 miliárd eur s predpokladaným ďalším rastom v roku 2024. Zdravá ziskovosť, so značným prevádzkovým peňažným tokom, dodáva spoločnosti Chiesi príležitosť na budúci anorganický rast.

 

O skupine Chiesi

Chiesi je nadnárodná biofarmaceutická spoločnosť so zameraním na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti zdravia respiračného systému, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

Zmenou svojho právneho postavenia na verejnoprospešnú korporáciu (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a Francúzsku sa záväzok Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre ľudskú spoločnosť ako celok stal právne záväzným a ústredným pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Ako certifikovaná B Corp sme sa od roku 2019 stali súčasťou globálnej komunity podnikov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálneho a environmentálneho vplyvu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035.

S viac ako 85-ročnými skúsenosťami a sídlom v Parme (Taliansko), Chiesi pôsobí v 31 krajinách a zamestnáva viac ako 6 500 zamestnancov. Centrum výskumu a vývoja skupiny v Parme spolupracuje so 6 ďalšími dôležitými strediskami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Viac informácií na www.chiesi.com

 

Kontakty pre média:

Alessio Pappagallo

Tlačový hovorca

Tel:    +39 339 5897483

Email a.pappagallo@chiesi.com