Skupina Chiesi a spoločnosť Affibody spolupracujú na vývoji a komercializácii inovatívnej liečby respiračných chorôb

Úvod > > Skupina Chiesi a...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 07/03/2023

Skupina Chiesi a spoločnosť Affibody spolupracujú na vývoji a komercializácii inovatívnej liečby respiračných chorôb

 

  • Skupina Chiesi a spoločnosť Affibody budú úzko spolupracovať pri vývoji nových molekúl Affibody® ako inovatívnych postupov liečby respiračných ochorení.
  • Touto dohodou sa rozšíri komplexný R&D Chiesi program v oblasti respiračných chorôb s vysokými medicínskymi potrebami.
  • Affibody získa preddavok, budúce míľnikové platby a licenčné poplatky, a zároveň si ponecháva práva na spoločnú propagáciu v rámci škandinávskych krajín.

 

Parma (Taliansko) a Solna (Švédsko), 7. marca 2023 – Spoločnosti Chiesi Farmaceutici SpA („skupina Chiesi“) a Affibody AB („Affibody“) dnes oznámili uzatvorenie dohody o spolupráci a licenčnej zmluvy na vývoj a komercializáciu inovatívnych postupov na liečbu respiračných ochorení pomocou patentovanej technológie spoločnosti Affibody.

 

V zmysle zmluvných podmienok sa budú strany úzko spolupracovať pri dosiahnutí pokroku až v troch programoch založených na molekulách Affibody® proti nezverejneným cieľom  respiračných ochorení. Chiesi zabezpečí financovanie všetkých objavov, vývoja a následnú globálnu komercializáciu v súlade s jej stratégiou a záväzkom poskytovať najlepšiu úroveň starostlivosti vo svojej triede pre ľudí žijúcich s respiračnými ochoreniami, a to až nad rámec liečby, pri zameraní sa na skúsenosti pacientov. Affibody si ponechala možnosť spoločnej propagácie v rámci škandinávskeho regiónu.

 

„Chiesi sa zaviazala k výskumu, objavovaniu a vývoju nových inovatívnych liečebných postupov v oblasti respiračných ochorení, čo je pre našu organizáciu strategickou prioritou. Spolupráca so spoločnosťou Affibody dodáva nášmu portfóliu výskumu a vývoja významnú novú modalitu s obzvlášť zaujímavými vlastnosťami pre oblasť inhalácie. Na základe tohto partnerstva sa tešíme na vývoj nových liečebných postupov pre ľudí s neuspokojenými medicínskymi potrebami,“ uviedol Thomas Eichholtz, riaditeľ globálneho výskumu a vývoja skupiny Chiesi.

 

Kombinácia malej veľkosti molekúl Affibody® a jej robustnosti umožňuje dosiahnutie jedinečných atribútov, ktoré budú skúmané v rámci tejto spolupráce, ako je napríklad rozsiahla distribúcia a trvalá expozícia v pľúcach, ako sa ukázalo v predklinických modeloch.

 

„Uvedená spolupráca s Chiesi urýchľuje strategický vývoj spoločnosti Affibody a ďalej posilňuje konkurencieschopnosť našej klinicky aj komerčne overenej technológie,“ povedal David Bejker, generálny riaditeľ spoločnosti Affibody AB. „Uznávame a oceňujeme významné úsilie a odborné znalosti spoločnosti Chiesi vo vývoji inhalačných liekov a veríme, že toto partnerstvo pomôže  maximalizovať hodnotu inhalačných molekúl Affibody ®.“

 

Podľa zmluvných podmienok je spoločnosť Affibody oprávnená prijímať platby preddavkové,  za vývoj, regulačné a komerčné míľnikové platby až do výšky  214 miliónov USD vrátane stredne jednociferných až nízkych dvojciferných licenčných poplatkov z predaja prvého programu. Dohodu je možné rozšíriť na celkovo tri (3) programy, pričom v takom prípade je spoločnosť Affibody oprávnená na preddavok a platby za vývoj, regulačné a komerčné míľnikové platby až do výšky 637 miliónov USD vrátane stredne jednociferných až nízkych dvojciferných licenčných poplatkov z predaja.

 

###

O skupine Chiesi

Chiesi je nadnárodná biofarmaceutická skupina so zameraním na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti zdravia respiračného systému, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

Zmenou svojho právneho postavenia na verejnoprospešnú korporáciu (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a Francúzsku sa záväzok Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre ľudskú spoločnosť ako celok stal právne záväzným a ústredným pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Ako certifikovaná B Corp sme sa od roku 2019 stali súčasťou globálnej komunity podnikov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálneho a environmentálneho vplyvu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2035.

S viac ako 85-ročnými skúsenosťami a sídlom v Parme (Taliansko), Chiesi pôsobí v 30 krajinách a zamestnáva viac ako 6 000 zamestnancov. Centrum výskumu a vývoja skupiny v Parme spolupracuje so 6 ďalšími dôležitými strediskami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Viac informácií na www.chiesi.com

 

O molekulách Affibody®

Molekuly Affibody® predstavujú novú triedu protilátkový mimetík s vlastnosťami prevyšujúcimi monoklonálne protilátky (mAb) a fragmenty protilátok. Spoločnosť vytvorila rozsiahlu knižnicu pozostávajúcu z viac ako desiatich miliárd molekúl Affibody®, pričom všetky sa vyznačujú jedinečnými väzbovými miestami, z ktorých sa vyberajú látky viažuce sa na dané ciele. Molekuly Affibody® sú iba 6 kDa veľké, majú inertný formát (bez funkcie Fc), pričom preukázali klinické využitie v cielenej liečbe nádorov na molekulárnej úrovni. Inherentné vlastnosti molekúl Affibody® umožňujú účinnejšie blokovanie ochorenia využitím multišpecifických konštruktov, ako sa ukázalo v klinických testoch pri príznakoch autoimunitných ochorení.

 

O spoločnosti Affibody

Affibody je integrovaná biofarmaceutická spoločnosť zameraná na klinický výskum so širokým produktovým radom zameraným na vývoj inovatívnych bi- a multišpecifických biofarmaceutických liekov novej generácie vychádzajúcich z jej jedinečnej patentovanej technologickej platformy molekúl Affibody®. Prostredníctvom vlastného overeného obchodného modelu spoločnosť disponuje preukázanou schopnosťou včasne identifikovať a priorizovať strategické projekty pri minimalizácií rizík. Vo vývoji a komercializácii svojich inovácií spoločnosť Affibody uzavrela niekoľko partnerstiev s medzinárodnými farmaceutickými spoločnosťami. Hlavným akcionárom spoločnosti Affibody je Patricia Industries, ktorá je súčasťou spoločnosti Investor AB.

 

Viacej informácií na: www.affibody.com

 

Vylúčenie zodpovednosti

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Aj keď spoločnosť Affibody verí, že projekcie vychádzajú z primeraných predpokladov, tieto výhľadové vyhlásenia môžu byť spochybnené na základe rôznych rizík a neistôt, takže skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov, ktoré sa v takýchto výhľadových vyhláseniach predpokladajú.

 

Kontakty pre médiá skupiny Chiesi  

 

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Tel: +39 339 5897483

 

mediarelations@chiesi.com  

 

Chiara Antoniucci

Air & Care Communication Manager

Tel: +39 342 5596839

 

 

 

Kontakt pre média spoločnosti Affibody

 

Richard Hayhurst/Ola Bjorkman

 

+44 7711 821 527

RHA Communications

richard@rhacomms.eu