Nový organizačný poriadok pre nadáciu Chiesi

Úvod > > Nový organizačný...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 04/05/2021
  • Maria Paola Chiesi, bývalá koordinátorka nadácie od roku 2010, je nástupkyňou Dr. Paola Chiesiho. Podporuje ju Massimo Salvadori, ktorý je od februára 2020 koordinátorom nadácie Chiesi.

 

Parma, 3. mája 2021 – Dňa 1. mája bola za prezidentku neziskovej organizácie Chiesi Foundation (Nadácia Chiesi) vymenovaná Maria Paola Chiesi. Nadácia Chiesi je nezisková organizácia, založená v roku 2005 ako prejav spoločenskej zodpovednosti skupiny Chiesi Group, ktorá sa venuje výskumu a projektom medzinárodnej spolupráce v oblasti globálneho zdravia. Hlavným cieľom nadácie je podpora prístupu ku kvalitnej starostlivosti o novorodencov a o ľudí s respiračnými ochoreniami v krajinách s nízkou až strednou úrovňou zdrojov.

 

Maria Paola Chiesi, bývalá koordinátorka nadácie od roku 2010, je nástupkyňou Dr. Paola Chiesiho, ktorý bol viceprezidentom skupiny Chiesi a prezidentom nadácie od jej vzniku.

 „Chcela by som poďakovať správnej rade Nadácie Chiesi za toto vymenovanie, ktoré prijímam s hrdosťou, ale aj s pokorou a vďačnosťou. Svoj post  budem zastávať s rovnakým nasadením, ktoré charakterizovalo prácu Dr. Paola Chiesiho v priebehu posledných rokov. Veľmi mi záleží na nadácii, na jej záväzku presahujúcom hranice spoločnosti,“ uviedla Maria Paola Chiesi, vedúca Oddelenia zdieľaných hodnôt a udržateľnosti skupiny Chiesi Group a zvolená prezidentka nadácie Chiesi. „Okamžite som uverila v hodnotu strategickej filantropie v kombinácii s ekonomickými zdrojmi a know-how, s cieľom mať širší spoločenský dopad a hrať aktívnu úlohu pri riešení problémov, ktoré charakterizujú našu spoločnosť. S týmto vedomím som odcestovala v roku 2010 do Burkiny Faso v subsaharskej Afrike, aby som navštívila novorodeneckú kliniku nemocnice San Camillo v Ouagadougou. Z tejto návštevy a z hlbšej reflexie nerovnosti prístupu ku kvalitnej starostlivosti vzišiel projekt NEST (Neonatal Essential Survival Technologies – Základné technológie prežitia novorodencov)“.

 

Maria Paola Chiesi môže rátať s podporou Massima Salvadoriho, ktorý sa pripojil k Nadácii Chiesi ako koordinátor minulý rok vo februári. Jeho úlohou je nadviazať a rozšíriť partnerstvá s hlavnými zainteresovanými stranami (miestnymi partnermi, mimovládnymi organizáciami, vládnymi agentúrami a vedeckými organizáciami) a riadiť projekty. Massimo Salvadori po ukončení štúdia sociológie na univerzite v Trente, po ktorom získal magisterský titul v odbore manažment sociálnych podnikov, začal svoju profesionálnu kariéru v oblasti medzinárodnej spolupráce v organizácii Médecins du Monde (MdM), kde pracoval v oblasti riadenia globálnych zdravotníckych projektov v Sierra Leone, Alžírsku, Mali a Senegale. Naposledy získaval skúsenosti pri práci v spoločnosti COOPI – International Cooperation (Medzinárodná spolupráca) ako oblastný programový manažér pre západnú Afriku.

 

Nadácia je aktívna v sektore medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravotníctva prostredníctvom prenosu vedeckých poznatkov a prostriedkov, ako aj podpory projektov, ktoré propagujú právo na zdravie obyvateľstva v najväčšej núdzi, s osobitnou pozornosťou venovanou zlepšeniu stavu novorodencov a zdraviu dýchacích ciest. Projekty nadácie pozostávajú z modelu NEST (Neonatal Essential Survival TechnologiesZákladné technológie prežitia novorodencov) ktorého cieľom je znížiť úmrtnosť novorodencov zlepšením kvality starostlivosti v tých miestach, kde ešte nie je zaručený prístup ku kvalitnej starostlivosti, a z projektu GASP (Global Access to Spirometry ProjectProjekt globálneho prístupu ku spirometrii), ktorý sa zameriava na rozvoj špecifických klinických zručností potrebných na diagnostiku a zvládanie chronických chorôb dýchacích ciest, ako je astma a chronická obštrukčná choroba pľúc (COPD), pomocou spirometrie.

 

###

 

Nadácia Chiesi

Nadácia Chiesi Foundation je nezisková organizácia založená v roku 2005 ako prejav sociálnej zodpovednosti spoločnosti Chiesi Farmaceutici. V Nadácii Chiesi sa spája etika s vedomosťami. Poslaním Nadácie Chiesi je rozširovať množstvo poznatkov získaných od zakladajúcej spoločnosti s cieľom zlepšovať zdravie a zmierňovať utrpenie pacientov s respiračnými a novorodeneckými chorobami. Hlavnými nástrojmi, prostredníctvom ktorých sa nadácia snaží dosiahnuť svoje poslanie, sú veda a solidarita. Z tohto dôvodu Nadácia Chiesi aktivovala dva špecifické programy: vedecký výskum a medzinárodnú spoluprácu.

V oblasti medzinárodnej spolupráce si kladieme za cieľ prispieť k zmenšeniu nerovností vo svete a podporiť úplné uplatňovanie práva na zdravie obyvateľov v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Využívame na to odbornú prípravu a prenos medicínskych vedeckých poznatkov, ako aj projekty zamerané na trvalo udržateľný rozvoj a postupnú autonómiu. V obidvoch oblastiach sa Nadácia Chiesi zameriava na aktivity v oblasti neonatológie a pneumológie.

Od roku 2005 je nadácia zapísaná v registri súkromných právnických osôb v prefektúre Parma a od roku 2013 v Jednotnom registri mimovládnych organizácií v Príjmovej agentúre - regionálne riaditeľstvo Emilia-Romagna.

Ďalšie informácie: www.chiesifoundation.org

 

Chiesi Group

Chiesi Group sídli v talianskom meste Parma. Je to medzinárodná farmaceutická a zdravotnícka skupina zameraná na výskum, s viac než 85-ročnými skúsenosťami, pôsobiaca v 30 krajinách, s viac než 6 000 zamestnancami. Aby spoločnosť Chiesi Group učinila zadosť svojmu poslaniu zlepšovať kvalitu života ľudí zodpovedným správaním k spoločnosti a k životnému prostrediu, skúma, vyvíja a predáva inovatívne lieky v troch terapeutických oblastiach: AIR (vzduch) (produkty a služby podporujúce dýchanie, od novorodencov po dospelú populáciu), RARE (zriedkavé) (liečba pacientov so zriedkavými a veľmi zriedkavými chorobami) a CARE (starostlivosť) (produkty a služby podporujúce špeciálnu starostlivosť a starostlivosť pacienta o seba samého). Výskumné a vývojové centrum skupiny Chiesi sídli v Parme. Spolu s ďalšími šiestim dôležitými výskumnými a vývojovými centrami vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Veľkej Británii a Švédsku podporuje svoje predklinické, klinické a registračné programy. Chiesi Group je od roku 2019 najväčšou farmaceutickou spoločnosťou s certifikátom B Corp na svete.

Spoločnosť Chiesi Farmaceutici S.p.A. zmenila v roku 2018 svoje právne postavenie na spoločnosť zodpovedného podnikania (Benefit Corporation), a to tak, že do vytvárania zdieľanej hodnoty a generovania hodnoty pre svoje podnikanie začlenila dva ciele, a to pre spoločnosť a pre životné prostredie. Globálne hnutie B Corp propaguje podnikanie ako silu k dobru. Ako spoločnosť zodpovedného podnikania je spoločnosť Chiesi Farmaceutici S.p.A. okrem toho zo zákona povinná zahrnúť do svojich stanov ciele spoločného prínosu a každoročne podávať transparentné správy. Skupina sa zaviazala stať sa uhlíkovo neutrálnou do konca roku 2035.

 

Ďalšie informácie: www.chiesi.sk

 

Kontakty pre médiá

Chiesi Group    - Alessio Pappagallo -    Global Communication Manager  - Tel: +39 339 5897483; Email: a.pappagallo@chiesi.com

Chiesi Slovakia - Katarina Prochotska - Site Manager Chiesi SK - Tel: +421 2 593 000 68; Email: k.prochotska@chiesi.com