Alessandro Chiesi je vymenovaný za prezidenta skupiny Chiesi Maria Paola Chiesi sa stala viceprezidentkou

Úvod > > Alessandro Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 07/07/2023
  • Alessandro Chiesi zastával od roku 2020 pozíciu obchodného riaditeľa a v novej funkcii vystrieda Alberta Chiesiho, ktorý počas uplynulých piatich desaťročí, spolu so svojím bratom Paolom, doviedol skupinu ku globálnej expanzii.

 

Parma (Taliansko).7. júla 2023 – Spoločnosť Chiesi oznamuje vymenovanie Alessandra Chiesiho za prezidenta skupiny. Maria Paola Chiesi sa stala viceprezidentkou.

Alessandro Chiesi sa narodil v Parme pred 56 rokmi, je ženatý a má 5 detí. Jeho pôsobenie v spoločnosti malo svoj počiatok takmer pred tridsiatimi rokmi v sektore fúzií a akvizícií (M&A), s následným preberaním čoraz väčších zodpovedností za dohľad nad európskymi a globálnymi obchodnými aktivitami. Zostavil úspešný a zanietený tím, ktorý dokáže budovať udržateľné podnikanie a vytvárať dôveryhodnú prítomnosť firmy pre našich pacientov.

Maria Paola Chiesi, vydatá s tromi deťmi, nastúpila do spoločnosti v roku 1995. Dodala marketingu medzinárodný rozmer a vytýčila cestu strategického plánovania skupiny. V roku 2015 vytvorila a viedla oddelenie Zdieľanej hodnoty a udržateľnosti (Shared Value & Sustainability department), ktoré sleduje a meria dopad spoločnosti na životné prostredie a ľudskú spoločnosť a realizuje plány na zlepšenie. V dôsledku tejto práce spoločnosť Chiesi zmenila svoje stanovy, čím sa stala verejnoprospešnou korporáciou a získala certifikát B Corp. Maria Paola je tiež prezidentkou Nadácie Chiesi.

 

Túto zodpovednosť preberáme s úctou a vďakou, plne si uvedomujúc už dosiahnuté obrovské úspechy,“ komentoval Alessandro Chiesi. „Maria Paola ako aj ja, osobne pociťujeme veľkú zodpovednosť za prípravu úrodnej pôdy pre ďalšie úspechy a spolu s predstavenstvom a celou skupinou sme odhodlaní predvídať zmeny v rýchlo sa vyvíjajúcom odvetví zdravotníctva a nasmerovať spoločnosť do novej fázy globálnej expanzie.“

 

Chiesi je certifikovaná B Corp biofarmaceutická skupina, ktorá intenzívne pôsobí v oblasti výskumu momentálne v 31 krajinách s obratom 2,749 miliardy eur.

 

S veľkým nadšením sme dnes zverili posty prezidenta a viceprezidentky skupiny do rúk Alessandra a Marii Paole,“ dodal Alberto Chiesi. „Spolupracujeme už celé desaťročia, pričom sme dosiahli vynikajúce výsledky a vybudovali z Chiesi globálne konkurencieschopný subjekt. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k týmto úspechom a spolu s mojím bratom Paolom dúfame, že toto vymenovanie – spolu s nedávnym nástupom nového generálneho riaditeľa, Giuseppeho Accogliho – prinesie našej skupine ďalšiu vitalitu, čím sa spoločnosť vydá na novú vzrušujúcu púť.“

 

###

 

O skupine Chiesi 

Chiesi je nadnárodná biofarmaceutická skupina so zameraním na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti zdravia respiračného systému, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

Zmenou svojho právneho postavenia na verejnoprospešnú korporáciu (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a Francúzsku sa záväzok Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre ľudskú spoločnosť ako celok stal právne záväzným a ústredným pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Ako certifikovaná B Corp sme sa od roku 2019 stali súčasťou globálnej komunity podnikov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálneho a environmentálneho vplyvu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035.

S viac ako 85-ročnými skúsenosťami a sídlom v Parme (Taliansko), Chiesi pôsobí v 31 krajinách a zamestnáva viac ako 6 500 zamestnancov. Centrum výskumu a vývoja skupiny v Parme spolupracuje so 6 ďalšími dôležitými strediskami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Viac informácií na www.chiesi.com