Úvod > Udalosti

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

2022

 

Január

1.    Svetový deň mieru

28.  Európsky deň ochrany osobných údajov

 

Február

4.    Svetový deň proti rakovine

11.   Svetový deň chorých

15.  Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier

 

Marec

10.   Svetový deň obličiek

21.   Medzinárodný deň invalidov

       Svetový deň zdravého spánku

22.   Svetový deň vody

24.   Svetový deň tuberkulózy (WHO)

30.   Deň lekárov

 

Apríl

7.     Svetový deň zdravia (WHO)

11.   Deň narcisov – deň boja proti rakovine

17.   Svetový deň hemofílie

18.   Európsky deň za práva pacientov

22.   Deň zeme

 

Máj

3.    Svetový deň astmy

5.    Svetový deň hygieny rúk

8.    Svetový deň červeného kríža

10.   Svetový deň – pohybom ku zdraviu

12.   Svetový deň ošetrovateliek

17.   Svetový deň hypertenzie

19.   Svetový deň hepatitídy

25.   Medzinárodný deň sklerózy multiplex

31.   Svetový deň bez tabaku (WHO)

 

Jún

5.    Svetový deň životného prostredia (UNEP)

14.   Svetový deň darcov krvi

 

Júl

8.   Svetový deň alergie

 

August

19.  Svetový humanitárny deň

 

September

8.    Svetový deň fyzikálnej terapie

10.  Svetový deň prvej pomoci

16.  Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

 

Október

10.   Svetový deň duševného zdravia

12.   Svetový deň artritídy

 

November

17.   Svetový deň CHOCHP

       Svetový deň predčasne narodených detí

20.   Medzinárodný deň bez fajčenia

 

December

1.    Svetový deň boja proti AIDS (WHO)

3.    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)