Úvod > Udalosti

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

2021

 

Január

 1. Európsky deň ochrany osobných údajov

 

Február

 1. Svetový deň proti rakovine
 2. Svetový deň chorých
 3. Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier

 

Marec

 1. Svetový deň obličiek
 2. Medzinárodný deň invalidov

             Svetový deň zdravého spánku

 1. Svetový deň vody
 2. Svetový deň tuberkulózy (WHO)
 3. Deň lekárov

 

Apríl

 1. Svetový deň zdravia (WHO)
 2. Deň narcisov – deň boja proti rakovine

 

Máj

 1. Svetový deň astmy
 2. Svetový deň hygieny rúk
 3. Svetový deň červeného kríža
 4. Svetový deň – pohybom ku zdraviu
 5. Svetový deň ošetrovateliek
 6. Svetový deň hypertenzie
 7. Svetový deň hepatitídy
 8. Medzinárodný deň sklerózy multiplex
 9. Svetový deň bez tabaku (WHO)

 

Jún

 1. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
 2. Svetový deň darcov krvi

 

Júl

 1. Svetový deň alergie

 

August

 1. Svetový humanitárny deň

 

September

 1. Svetový deň fyzikálnej terapie
 2. Svetový deň prvej pomoci

 

Október

 1. Svetový deň duševného zdravia
 2. Svetový deň artritídy

 

November

 1. Svetový deň CHOCHP

            Medzinárodný deň predčasne narodených detí

 1. Medzinárodný deň bez fajčenia

 

December

 • Svetový deň boja proti AIDS (WHO)
 • Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)