Úvod > Ľudia v spoločnosti

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Ľudia v spoločnosti

Skupina Chiesi má celosvetovo približne 4 800 zamestnancov, Chiesi Slovakia zamestnáva 12 ľudí. Sú vysoko kvalifikovaní  s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami, čo  prispieva k ďalšiemu rastu spoločnosti. Dôvera, rešpekt a profesionálne správanie je súčasťou každodennej práce. Všetci zamestnanci sú podporovaní v ich osobných procesoch vzdelávania a rozvoja podľa svojich potrieb a cieľov.

Naším predsavzatím je tvoriť a udržiavať odborný dialóg za účelom odbornej informovanosti. Vysokú dôležitosť pripisujeme záruke kvality a zaručujeme vysoký štandard v oblasti farmakovigilancie.


Náš tím odborných reprezentantov sa venuje dvom oblastiam v systéme zdravotnej starostlivosti – nemocničnej a ambulantnej.


Navštevujeme klientov v nemocniciach v oblasti anestéziológie, intenzívnej starostlivosti a neonatológie. V ambulantnej praxi sa zameriavame na odborníkov v oblasti pneumonológie, alergológie, ortopédie / reumatológie a cystickej fibrózy.